Anketa

Studentska anketa za akademsku 2021./2022.

Rezultati Jedinstvene sveučilišne studentske anketeza akademsku 2021./2022. godinu za Odjel za biologiju Anketiranje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku provodi se još od...

Studentska anketa za akademsku 2020./2021.

Sustavno anketiranje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s ciljem provjere kvalitete studiranja sa stajališta studenata, pokrenuto je još 2006. godine. Od...

Studentska anketa za akademsku 2019./2020.

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao dio Sveučilišta, svake godine sudjeluje odnosno dio je Jedinstvene sveučilišne ankete koja se provodi...

Studentska anketa za akademsku 2018./2019.

Jedinstvena sveučilišna anketa za akademsku 2018./2019. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2019. godine. U provedbi...

Studentska anketa za akademsku 2017./2018.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2017./2018. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2018. godine te...

Jedinstvene sveučilišne akete