Postani student
Biologije!

Biolozi na tržištu rada lako mogu naći svoje mjesto.
Uz školstvo i znanstvene institucije, sve je više privatnih tvrtki koje se bave istraživačkom djelatnošću ili proizvodnjom gdje se koriste znanja biologa.

Programi koje ti nudimo usporedivi su s mnogim programima diljem Europske Unije

Sveučilišni prijediplomski studij Biologija

Sveučilišni diplomski studij Biologija; smjer: znanstveni

Sveučilišni diplomski studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički

Sveučilišni diplomski studij Zaštita prirode i okoliša

Podršku će ti tijekom studija kontinuirano pružati nastavnici i ostali djelatnici Odjela, Ured za studente i studije, voditelji studijskih godina, članovi Studentskog zbora, a sve potrebne informacije možeš pročitati i u Informacijskom paketu za studente.

Naši studenti karijeru počinju graditi još tijekom studija kroz sudjelovanje u istraživanjima na različitim stručnim i znanstvenim projektima, osmišljavanjem svojih istraživanja, predstavljanjem rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim simpozijima, objavljivanjem radova u stručnim ili znanstvenim časopisima, uključivanjem u aktivnosti namijenjene razvoju profesionalnih vještina, sudjelovanjem u stručnoj praksi na Odjelu za biologiju ili institucijama potencijalnih poslodavaca, te kroz rad u neprofitnoj udruzi studenata biologije „ZOA“.

Iskustvo studiranja stječu na stranim sveučilištima u sklopu različitih programa mobilnosti kao što su Erasmus+ program, CEEPUS ili IAESTE.

Završetkom bilo kojeg diplomskog studija Odjela za biologiju naši studenti mogu upisati neki od poslijediplomskih studija iz područja prirodnih znanosti i nastaviti svoje školovanje.
Na našem Sveučilištu to su prvenstveno poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša, te poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u čijem izvođenju sudjeluju i nastavnici Odjela za biologiju.