Subota, 3 lipnja, 2023

Ostali sadržaji

Zakoni

 • Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj: 78/15)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj: 58/16)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN broj: 42/16)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/2003198/2003105/2004174/20042/2007-Odluka USRH, 46/200763/201194/2013139/2013101/2014-Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH)
 • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
  (NN broj: 151/22)
 • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN broj: 107/2007118/2012)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN broj: 158/2003198/2003138/200645/2011)
 • Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN br. 22/13)
 • Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN broj: 71/07)
 • Zakon o ustanovama (NN broj: 76/199329/199747/199935/2008)
 • Zakon o radu (NN broj: 93/14)
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj: 27/200139/2009)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN broj: 120/16)

Pravilnici

PRAVILNIK O SADRŽAJU DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU (NN 77/2008 i 149/11) pogledajte ovdje.

Sveučilišni propisi (ažurirano 29.02.2020.)