Ostali sadržaji

Zakoni

 • Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
 • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
  (NN broj: 151/22)
 • Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (NN 123/2023)
 • Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/2022)
 • Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN br. 22/13)
 • Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN broj: 71/07)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/199329/199747/199935/2008, 127/2019, 151/2022)
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj: 27/200139/2009) - vrijedi do 01.03.2024.
 • Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023)
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/2019)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN broj: 120/16,114/2022)

Pravilnici

 • Pravilnik o obliku i saadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju (NN 74/2023)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16, 077/2019)

Sveučilišni propisi