Utorak, 21 ožujka, 2023

Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju

O zavodu

Zavod za za biokemiju i molekularnu biologiju Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku osnovan je 6. srpnja 2005. godine na 3. sjednici Vijeća Odjela. U Zavodu za biokemiju i ekofiziologiju biljaka obavljaju se znanstvena istraživanja iz različitih područja.
 
Osnovni znanstveni interesi obuhvaćaju ekofiziologiju alga kao primarnih producenata s ciljem poznavanja ekofizioloških procesa u akvatičkim ekosustavima; istraživanja gljivičnih i bakterijskih biljnih patogena i mikovirusa te istraživanja oksidacijskog i antioksidacijskog odgovora biljaka i životinja na različite oblike abiotičkog i biotičkog stresa.
 
Jedan od istraživačkih interesa je istraživanje unaprjeđenja biotehnološke proizvodnje sekundarnih metabolita, između ostaloga putem genetičke transformacije biljaka, kao i povećanja otpornosti biljaka na patogene i druge okolišne stresne čimbenike. Drugi dio znanstvenog interesa odnosi se na antibakterijska ispitivanja novosintetiziranih ili ekstrahiranih heterociklikih spojeva na bazi kumarina koji pokazuju širok spektar bioloških aktivnosti.
 
Jedan od ciljeva istraživačkog rada je pronalazak i razvoj novih, učinkovitijih i dostupnijih sredstava jer dosadašnja istraživanja naglašavaju porast otpornosti različitih patogena na već postojeća antimikrobna sredstva.

Članovi Zavoda za za biokemiju i molekularnu biologiju

doc.dr.sc.

Senka Blažetić

Predstojnica Zavoda za za biokemiju i molekularnu biologiju

prof.dr.sc.

Janja Horvatić

izv.prof.dr.sc.

Ljiljana Krstin

izv.prof.dr.sc.

Ivna Štolfa Čamagajevac

izv.prof.dr.sc.

Valentina Pavić

izv.prof.dr.sc.

Sandra Ečimović

izv.prof.dr.sc.

Rosemary Vuković

doc.dr.sc.

Selma Mlinarić

izv.prof.dr.sc.

Mirna Velki

izv.prof..dr.sc.

Lidija Begović

doc.dr.sc.

Zorana Katanić

doc.dr.sc.

Martina Varga

doc.dr.sc.

Jasenka Antunović Dunić

doc.dr.sc.

Željka Lončarić

Ana Vuković

dr.sc.

dr.sc.

Aleksandra Kočić

Nikolina Sabo

mag. educ. biol. et chem.

Tihana Miloloža

mag.biol.

Ksenija Doboš

Elvira Glavaš