Opći podaci

O Odjelu

Odjel za biologiju sastavnica je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 1. travnja 2005. godine. Osnovna funkcija Odjela je znanstveno-nastavna djelatnost iz područja prirodnih znanosti polje biologija.

Uz nastavnu djelatnost na prijediplomskom i diplomskim studijima Odjela, naši djelatnici izvode nastavu iz polja biologija i na drugim diplomskim te poslijediplomskim studijima.

Znanstvena djelatnost Odjela financira se kroz projekte Hrvatske zaklade za znanost i umjetnost, različite programe Europske unije u području znanosti, istraživanja, tehnologije i inovacija, u suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom te gospodarskim subjektima.

Podaci o Odjelu za biologiju

Adresa ustanove: Ulica cara Hadrijana 8/A, (Zgrada 3, Sveučilišni kampus), 31000 Osijek Matični broj ustanove: 3049779 OIB ustanove: 78808975734 Žiro račun: 2500009-1402130208 IBAN: Addiko Bank Hrvatska HR5425000091402130208 Fax: +385 31 399 939 Email: info{a}biologija.unios.hr

Djelatnost Odjela je:

  • izvođenje sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija u znanstvenom polju Biologija i interdisciplinarnom području znanosti
  • sudjelovanje u izvedbi nastave iz nastavnih predmeta u znanstvenom polju Biologija i interdisciplinarnom području znanosti u skladu sa studijskim programima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta iz znanstvenog polja Biologija i interdisciplinarnog područja znanosti
  • organizacija i izvođenje programa stručnog usavršavanja
  • organizacija i izvođenje programa cjeloživotnog učenja
  • organizacija i izvođenje programa obrazovanja odraslih
  • istraživanje i eksperimentalni razvoj u znanstvenom polju Biologija i interdisciplinarnom  području znanosti
  • obavljanje znanstveno-istraživačkog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima
  • izdavačka i informatička djelatnost za potrebe izvođenja nastave, znanstvenog i stručnog rada
  • izrada stručnih mišljenja i vještačenja.