Izvedbeni plan nastave Diplomskog sveučilišnog studija
Zaštita prirode i okoliša (DZPIO)

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. Izmjene 20.07.2023.

III. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Okolišni i prirodni resursi / ZPIO-O12

Predavanja 45
Vježbe -
Seminari 45
ECTS bodovi 9

Prof. dr. sc. Oleg Antonić

Doc. dr. sc. Filip Stević

Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Doc. dr. sc. Mislav Kovačić

Ekološko modeliranje i predviđanje / ZPIO-O13

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Tamara Đerđ, asistent

Ekonomika okoliša / ZPIO-O14

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Doc. dr. sc. Željka Lončarić

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Zaštićena područja / ZPIO-I09

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Doc. dr. sc. Filip Stević

Izvori energije i okoliš / ZPIO-I08

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović

Strukturalna ekologija i ekološke mreže / ZPIO-I15

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Ekološki projekti / ZPIO-I*

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. Izmjene 20.07.2023.

IV. Ljetni semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Procjena utjecaja na prirodu i okoliš /
ZPIO-O15

Predavanja 45
Vježbe -
Seminari 30
ECTS bodovi 8

Prof. dr. sc. Oleg Antonić

Izv. prof. dr. sc. Nataša Turić

Doc. dr. sc. Željka Lončarić

Konzervacijska biologija / ZPIO-O11

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 4

Doc. dr. sc. Alma Mikuška

Izv. prof. dr. sc. Nataša Turić

Ekologija čovjeka /
ZPIO-O16

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Enrih Merdić

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Eutrofizacija / ZPIO-I11

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Prof. dr. sc. Janja Horvatić

Doc. dr. sc. Filip Stević

Doc. dr. sc. Martina Varga

Prirodoslovne zbirke / ZPIO-I12

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Goran Vignjević

Lišajevi kao biomonitori / ZPIO-I17

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Filip Stević

Poljoprivreda i okoliš / ZPIO-I13

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Mirna Velki

Izrada diplomskog rada

ECTS bodovi 4