Utorak, 21 ožujka, 2023

Izvedbeni plan nastave Diplomskog sveučilišnog studija
Zaštita prirode i okoliša (DZPIO)

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2022./2023.

III. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Okolišni i prirodni resursi / ZPIO-O12

Predavanja 45
Vježbe -
Seminari 45
ECTS bodovi 9

Prof. dr. sc. Oleg Antonić

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba

Doc. dr. sc. Filip Stević

Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Doc. dr. sc. Mislav Kovačić
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand

Ekološko modeliranje i predviđanje / ZPIO-O13

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Tamara Đerđ, asistent

Ekonomika okoliša / ZPIO-O14

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Doc. dr. sc. Željka Lončarić

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Zaštićena područja / ZPIO-I09

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić

Izvori energije i okoliš / ZPIO-I08

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović

Strukturalna ekologija i ekološke mreže / ZPIO-I15

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Domagoj Hackenberger Kutuzović, asistent

Ekološki projekti / ZPIO-I*

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2022./2023.

IV. Ljetni semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Procjena utjecaja na prirodu i okoliš /
ZPIO-O15

Predavanja 45
Vježbe -
Seminari 30
ECTS bodovi 8

Prof. dr. sc. Oleg Antonić

Izv. prof. dr. sc. Nataša Turić

Doc. dr. sc. Željka Lončarić

Konzervacijska biologija / ZPIO-O11

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 4

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba

Doc. dr. sc. Alma Mikuška

Izv. prof. dr. sc. Nataša Turić

Ekologija čovjeka /
ZPIO-O16

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Enrih Merdić

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Eutrofizacija / ZPIO-I11

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Prof. dr. sc. Janja Horvatić

Doc. dr. sc. Filip Stević

Doc. dr. sc. Martina Varga

Prirodoslovne zbirke / ZPIO-I12

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Goran Vignjević

Lišajevi kao biomonitori / ZPIO-I17

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Filip Stević

Izrada diplomskog rada

ECTS bodovi 4

Obrana diplomskog rada

ECTS bodovi 4