Potpisom ove izjave dajete privolu Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek da prikuplja moje osobne podatke:

Natječaji

NATJEČAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
Natječaj - za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste