Studentski zbor

Misija

Misija Studentskog zbora Odjela za biologiju je zalagati se za interese svih studenata Odjela za biologiju a pružanje pomoći i podrške u svim segmentima studiranja jedan je od najbitnijih ciljeva Studentskog zbora.

Smatramo da je za kvalitetno studiranje potrebno stvoriti pozitivno okruženje koje olakšava nekad naporne studentske dane. Studente potičemo na sudjelovanje u različitim projektima u svrhu podizanja standarda studiranja koji ujedno omogućava razvoj kompetencija nužnih za individualnu afirmaciju.

Važno nam je organiziranje i sudjelovanje u raznim humanitarnim, sportskim, znanstvenim i društvenim manifestacijama koje rezultiraju sklapanjem novih prijateljstva, širenjem mreže kontakata te stjecanjem iskustva prijeko potrebnog za budućnost. Organizirane aktivnosti olakšavaju uključenost, angažman u zajednici i razvoj vodstva, što svim studentima omogućava doprinos globalnom društvu.

Vizija

Vizija Studentskog zbora Odjela za biologiju je kroz studentske aktivnosti poticati okruženje koje njeguje učenje i omogućava bolji akademski uspjeh studenata, kao i stjecati (znanstvena, sportska, društvena, međunarodna) iskustva koja potiču osobni i profesionalni razvoj pojedinca.

Statut

Statut

Temeljne vrijednosti

Studentske aktivnosti vođene su sljedećim ključnim vrijednostima i načelima:

 •  Uključivanje studenata u aktivno predmetno učenje.
 •  Razvoj studenata u društveno anagažirane građane.
 •  Izgradnja podržavajućih i uključivih zajednica.
 •  Učinkovito korištenje resursa za postizanje institucionalne misije i ciljeva.
 •  Zadržavanje studenata i podrška njihovom prijelazu na fakultet i s fakulteta.
 •  Stvaranje obrazovnih partnerstava koja unapređuju učenje studenata.
 •  Razvijanje mekih vještina u pripremi za akademski i cjeloživotni uspjeh.

Kontakt

Predsjedništvo

Lorena Falak

predsjednica

Barbara Tunjić

zamjenica predsjednice

Karla Kovačević

potpredsjednica

Članovi

Lorena Falak

Karla Kovačević

Barbara Tunjić

Ana Marija Glavačević

predstavnik Studentskog zbora Odjela za biologiju u Studentskom zboru Sveučilišta,
član Stegovnog suda

Tea Mršić

Studentski pravobranitelj

Fabijan Brkić

Lorena Galzina

Vlatka Kakučka

Toni Milić

Matea Blažević

Fran Fišer

zamjenik člana Stegovnog suda

Amila Hasančević

Luka Hećimović

Nika Rak

Predstavnici studenata u Vijeću Odjela za biologiju

 • Lorena Falak
 • Fabijan Brkić
 • Lorena Galzina
 • Barbara Tunjić