O zavodu za zoologiju

Zavod za zoologiju je ustrojbena jedinica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osnovan je 6. srpnja 2005. na 6. sjednici Vijeća Odjela za biologiju. Zavod za zoologiju broji jedanaest članova koji sudjeluju u nastavi preddiplomskih i diplomskih studija na Odjelu za biologiju. Pojedini članovi Zavoda sudjeluju i u izvođenju nastave na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Zaštite prirode i okoliša na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Članovi Zavoda za zoologiju svoj znanstveni, stručni i nastavni rad obavljaju u tri laboratorija:  u Laboratoriju za entomologiju, Laboratoriju za ekologiju životinja i Laboratoriju za molekularnu i staničnu biologiju biljaka. Znanstveni rad pojedinih članova Zavoda usmjeren je na obrazovanje i izvodi se u suradnji s osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske.  U okviru navedenih laboratorija studentima Odjela za biologiju, kako i studentima doktorskih studija omogućena je izrada  završnih prvostupničkih,  magistarskih ili doktorskih radova. Osim predavanja, članovi Odjela sudjeluju u različitim znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima. Sve navedeno studentima pruža kvalitetnu nastavu i otvoren pristup znanstvenim istraživanjima od samog početaka studiranja. Istraživačko iskustvo u projektima koje vode i sudjeluju članovi Zavoda za zoologiju, pruža studentima priliku da se na najučinkovitiji i najpraktičniji način upoznaju s metodama biološkog istraživanja na terenu i u laboratoriju, ali i s metodama istraživanja u obrazovanju. Povezivanje znanstvenog istraživanja s nastavnim procesom je neophodno za postizanje osnovne svrhe postojanja Zavoda za zoologiju, a to je poboljšanje kvalitete nastavnog i istraživačkog rada na Odjelu za biologiju.

Prvi predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Stjepan Krčmar (2005-2014), nakon prof.dr.sc.Krčmara u dvogodišnjem mandatu funkciju predstojnika zavoda obavljali su: doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević, doc.dr.sc. Nataša Turić i  doc.dr.sc. Goran Vignjević. Od 1.10.2020. predstojnica Zavoda za zoologiju je doc.dr.sc. Alma Mikuška.

Članovi zavoda za zoologiju

Predstojnica Zavoda za zoologiju

doc.dr.sc. Alma Mikuška

životopis

alma.mikuska [at] biologija.unios.hr

prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

Redoviti profesor u trajnom zvanju

životopis

stjepan [at] biologija.unios.hr

prof.dr.sc. Enrih Merdić

životopis

enrih [at] biologija.unios.hr

izv. prof.dr.sc. Nataša Turić

životopis

natasa.turic [at]biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Irena Labak

životopis

irena.labak [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Goran Vignjević

životopis

goran.vignjevic [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Mirta Sudrić Bogojević

životopis

mirta [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić

životopis

jasenka [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Mislav Kovačić

mislav.kovacic [at] biologija.unios.hr

mr.sc. Ivana Vrućina

životopis

ivana.vrucina [at] biologija.unios.hr

mr.sc. Željko Zahirović

zeljko.zahirovic [at] biologija.unios.hr

Nataša Bušić, mag. educ. biol. et chem.

životopis

natasa.graovac [at] biologija.unios.hr