Četvrtak, 22 veljače, 2024

OutDOOR

Odgovornim odlaganjem otpada do održivog razvoja

Aktivnosti projekta

U sklopu projekta OutDOOR, 11. prosinca 2019. održana je radionica „1,2,3 kompostiraj i ti!“ o važnosti i postupcima kompostiranja za učenike 6. razreda OŠ “Ivan Goran Kovačić” Đakovo. Radionicu su vodile Tihana Škugor, univ. spec. oecol. (voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša tvrtke Unikom d.o.o.) i Tihana Kreković, mag. biol. (OŠ “Ivan Goran Kovačić” Đakovo). Kroz radionicu su učenici stekli teorijska i praktična znanja o razvrstavanju otpada i kompostiranju, a edukativni materijal i novi komposter omogućit će uspostavu sustava za kompostiranje u školskom dvorištu i vrtu. Za potrebe projekta kreiran je letak koji uz osnovne pojmove vezane uz organski otpad i kompost, kroz nekoliko jednostavnih koraka i savjeta pojašnjava postupak kompostiranja.

Druga radionica održana je 19. prosinca na reciklažnom dvorištu Zeleni otok na Jugu II u Osijeku. U njoj su sudjelovali učenici Ugostiteljsko-turističke škole Osijek u pratnji voditeljice Eko odbora Ksenije Kesegi-Krstin, prof. i studenti Odjela za biologiju. Edukaciju o odgovornom odvajanju otpada i recikliranju provela je Tihana Škugor, univ. spec. oecol. (Unikom d.o.o.). Stečeno znanje poslužit će učenicima ove strukovne škole i studentima u daljnjoj praksi i radu.

Projekt je također uključio anketiranje učenika osnovnih i srednjih škola i studenata Odjela za biologiju o znanju, svakodnevnim navikama i praksi vezanoj uz odvajanje otpada i recikliranje. Rezultati će poslužiti kao korisne smjernice za daljnju edukaciju u području održivog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

O projektu

Alumni BiolOs u suradnji s Odjelom za biologiju, JU PP Kopački rit te tvrtkama Unikom d.o.o. i Baranjska čistoća d.o.o. provodi projekt „Odgovornim odlaganjem otpada do održivog razvoja (OutDOOR)”. Projekt je financiran iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu (Programi i projekti udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji; Područje br. 9. Program iz područja zdravlja i zaštite okoliša).

Cilj projekta je educirati stanovnike Osječko-baranjske županije o važnosti ekološkog zbrinjavanja i pravilnog razvrstavanja otpada te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje u poboljšanju kakvoće svoje životne sredine, održivom gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša.

OutDOOR povezuje različite dionike u sustavu gospodarenja otpadom i obrazovanja o zaštiti okoliša, a njegova će realizacija doprinijeti informiranju i edukaciji, kao i razumijevanju sustava gospodarenja otpadom te poboljšati kakvoću okoliša i vrijednost životnog prostora stanovnika Osječko-baranjske županije. Ovim pristupom naglasit će se uloga obrazovanja u održivom razvoju i zaštiti okoliša i prirode.

Glavne aktivnosti projekta uključuju radionice i predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i nastavnike te kreiranje edukativnog materijala o pravilnom zbrinjavanju i recikliranju otpada te zaštiti okoliša i prirode.

Alumni BiolOs objave