Studenti

Studenti s invaliditetom

Ured za studente s invaliditetom djeluje kao jedinstveni sveučilišni ured koji studentima s invaliditetom pruža sve potrebne informacije i podršku te nastoji rješavati specifične potrebe studenata s invaliditetom. Studenti informacije mogu dobiti osobno u uredu, putem e-pošte, telefona, letaka i brošura. Ured svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka.

Voditelji ureda:
prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prorektor za nastavu i studente
dr. sc. Damir Španić, voditelj Odjeljka za studentska pitanja i studente s invaliditetom.
Adresa: Ulica cara Hadrijana 8 (zgrada na uglu Ulice cara Hadrijana i Ulice kralja Petra Svačića), Sveučilišni kampus, Osijek
Radno vrijeme sa studentima: od ponedjeljka do petka od 9.00 do 12.00 sati.
Termin dolaska potrebno je najaviti e-poštom na adresu dspanic@unios.hr
Termin je moguće dogovoriti i izvan gore navedenog vremena.
Zgrada Odjela za biologiju opremljena je pristupnom rampom te dizalom.

Psihološka pomoć studentima

U psihološkom savjetovalištu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera studenti mogu dobiti psihološku pomoć i podršku u nošenju s različitim problemima. Stručnjaci zaposleni u savjetovalištu provode podučavanje studenata o strategijama učenja, savjetovanje studenata s ispitnom anksioznošću, pružaju psihološku podršku studentima s problemima prilagodbe, rade na motivaciji, usvajanju socijalnih vještina te usvajanju ili preoblikovanju vještina samoprezentacije studenata. Također provode istraživanja o kvaliteti studenskog života i organiziraju različite tematske radionice. Aktivnosti provode kroz individualno savjetovanje, grupne tretmane, radionice za studente i edukacije za nastavno osoblje.

Adresa: Ulica cara Hadrijana 10 C, Sveučilišni kampus, Osijek
E-pošta: savjetovaliste@unios.hr
Detaljnije informacije o psihološkom savjetovalištu dostupne su na poveznici.

Studentski zbor Odjela za biologiju

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu Vijeća Odjela i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Uloga Studentskog zbora je olakšati komunikaciju između profesora i studenata, sudjelovati u donošenju odluka te pomagati u rješavanju različitih problema s kojima se studenti mogu susresti tijekom studiranja.

Kontakt Email: studentski.zbor@biologija.unios.hr

Sveučilišni sport

Sveučilišni sportski savez objedinjuje studentske klubove i udruge studenata Sveučilišta u Osijeku te koordinira njihovim aktivnostima, organizira sveučilišna prvenstva, turnire i sve druge oblike sportskih aktivnosti i manifestacija. Osnovni cilj Saveza je promicanje, unapređenje, omasovljenje i organizirani razvitak sporta na Sveučilištu. Ured za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizira sportske aktivnosti u slobodnom vremenu studenata.

Informacije vezane uz organizaciju sportskih aktivnosti dostupne su u Uredu za sportsku djelatnost, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek.

Kontakt osoba: Dražen Nikšić, prof.
E-pošta: studentski.sport@os.t-com.hr.

Projekti i izvannastavne aktivnosti

Projekt popularizacije znanosti “Biolog-I-Ja”

Odjel za biologiju još od 2014. godine provodi projekt popularizacije znanosti pod nazivom „Biolog-i-Ja“. Cilj projekta je predstaviti učenicima osnovnih i srednjih škola te široj javnosti zanimljivosti iz područja biologije kao i biološki vrijedne destinacije grada Osijeka i okolice na kojima obitavaju zaštićene i ugrožene biljne i životinjske vrste. Projekt je usmjeren na podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite prirode i okoliša te prirodnih vrijednosti.

Više informacija potražite na stranicama: http://www.biologija.unios.hr/biolog-i-ja/


Dan Mladih Istraživača

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Medicinski fakultet Osijek, Odjel za kemiju i Odjel za biologiju organiziraju znanstveni skup „Dan mladih istraživača“ s ciljem okupljanja doktoranada, poslijedoktoranada i studenata srodnih područja znanosti uključenih u različite znanstvene i stručne projekte Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Skup pruža priliku mladim istraživačima prezentaciju rezultata istraživanja, međusobno upoznavanje i razmjenu ideja te stjecanje novih znanja i iskustava.


Festival znanosti

Festival znanosti je manifestacija koja se organizira s ciljem približavanja znanosti široj zainteresiranoj javnosti. Znanstvenici i studenti popularnim predavanjima, radionicama, tribinama, izložbama i drugim događanjima pridonose popularizaciji znanosti i motiviranju mladih ljudi na istraživanje i stjecanje novih znanja.

Programi mobilnosti studenata

Tijekom studija studenti mogu biti uključeni u programe mobilnosti kao što su ERASMUS+ program i CEEPUS mreža.
Informacije o programima mobilnosti i natječajima dostupni su kod koordinatora za mobilnost na Odjelu za biologiju, a objavljuju se i na mrežnoj stranici Sveučilišta na poveznici.
 

Alumni

Od ožujka 2018. godine na Odjelu djeluje Udruga Alumni (Alumni BiolOs). Vizija udruge je ojačati ugled Odjela za biologiju te poboljšati stručnost i prepoznatljivost diplomiranih studenata i njihovu konkurentnost na tržištu rada. Udruga prati aktivnosti bivših studenata Odjela za biologiju zaposlenih u različitim ustanovama, tvrtkama i organizacijama, a sve provedene aktivnosti objavljuje u vidu biltena koji su dostupni na mrežnoj stranici Odjela za biologiju.

Razvoj karijera studenata

Karijera je profesionalni životni put čiji razvoj započinje i prije dobivanja prvog zaposlenja.

Komunikacijske vještine, sposobnost timskog rada te rješavanje zahtjevnih problema i zadataka osnovni su preduvjet za postizanje uspjeha. Na Odjelu za biologiju studentima olakšavamo ulazak u poslovni svijet kroz savjetovanja i edukacije u obliku radionica i predavanja te provođenjem različitih aktivnosti namijenjenih razvoju profesionalnih vještina. U sklopu programa Razvoja karijera studenata tijekom godine organiziraju se različita događanja (simulacije razgovora za posao, pisanje CV-a i motivacijskog pisma, posjet poduzećima i sl.), a na mrežnoj stranici Odjela u rubrici Razvoj karijera objavljuju se oglasi za poslove u domeni biologije te oglasi za stipendije na koje naši studenti mogu aplicirati.

Xica

 
X- ica je magnetska kartica odnosno službena identifikacijska iskaznica studenta. Izdaje ju ustanova visokog učilišta na koju je student upisan. Iskaznica sadrži sliku, ime i prezime vlasnika kao i jedinstveni broj kojim se student identificira. Iskaznica vrijedi godinu dana od dana izdavanja, a produžuje se upisom u slijedeću godinu studija. Korištenjem x-ice studenti u restoranima studentske prehrane ostvaruju subvencioniranu prehranu, a ostvaruju i različita druge dodatne pogodnosti i popuste.

Studentski centar u Osijeku

Studentski centar je ustanova u sastavu Sveučilišta osnovana s ciljem osiguravanja prehrane, smještaja, povremenog i privremenog zapošljavanja studenata, te razvoja kulturnog i športskog života studenata.