O nama

Misija

Odjel za biologiju provodi sveučilišno obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u različitim granama biologije, kontinuirano obavlja i razvija znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost iz biologije te se zalaže za primjenu stečenih znanja. Odjel je posvećen izvrsnosti u istraživanju, kvalitetnom izvođenju nastave i angažmanu u provedbi projekata javno-privatnog partnerstva.

U skladu s time, osnovna misija Odjela je osposobiti vrsne stručnjake i znanstvenike iz polja biologije i interdisciplinarnog područja znanosti u STEM području te postići izvrsnost u temeljnim i strateškim istraživanjima koja imaju značajan društveni utjecaj. Ulaganjem u obrazovanje i istraživanje te stavljanjem naglaska na izvrstan znanstveni rad Odjel teži ka postizanju bolje pozicije u međunarodno konkurentnoj akademskoj zajednici.

Vizija

Osnažiti svoju poziciju kao sveučilišnog i znanstveno-istraživačkog čimbenika u zemlji i široj regiji kontinuiranim podizanjem kvalitete visokog obrazovanja i istraživačkog rada.

Uvođenjem novih i unaprjeđenjem postojećih obrazovnih programa te istraživačkih projekata ojačati suradnju s gospodarstvom u području biologije, biotehnologije i zaštite prirode i okoliša kao prepoznatljivog prioriteta u nadolazećem razdoblju, na domaćoj i europskoj razini.

Načela

ANGAŽIRANOST Odjel zapošljava kompetentne zaposlenike posvećene napretku ustanove i jačanju njene prepoznatljivosti.

INTEGRITET Odjel promiče neovisnost i zastupa pozitivne vrijednosti i promjene.

RAZVOJ Odjel je snažno usmjeren na poboljšanje postojećih uvjeta i kvalitete rada.

PROFESIONALNOST Zaposlenici Odjela djeluju prema visokim profesionalnim, etičkim i moralnim standardima.

SURADNJA Odjel djeluje ravnopravno sa svim domaćim i međunarodnim dionicima međusobno uvažavajući različita stajališta pri čemu se odluke donose na dobrobit svih.