Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024

Sveučilišni diplomski studij Biologija i kemija;
smjer: nastavnički

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za biologiju

Diplomski studij u trajanju od 2 godine odnosno 4 semestra
kojim se stječe akademski naziv:
magistar – magistra edukacije biologije i kemije

Uvjeti upisa na Sveučilišni diplomski studij Biologija i Kemija; smjer: nastavnički su:
završen prijediplomski studij iz polja biologija sa izbornim modulom kemija 1

Završetkom studija stječe se naziv:
Sveučilišni/a magistar/a edukacije biologije i kemije
univ.mag.educ.biol.et chem

Program studija: Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički za studente upisane od akademske 2023./2024. godine

Program studija: Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički za studente upisane od akademske 2021./2022. godine

Program studija: Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički za studente upisane do akademske 2021./2022. godine

Temelj modernog društva je znanje, a biologija odnosno znanost o životu zauzima značajnu ulogu. Biodiverzitet, rekombinantna DNA tehnologija i zaštita prirode su biološke discipline bez čijih znanja i dostignuća moderno drušvo neće moći opstati. Stoga je se lako prepoznati vrijednost znanja koje se stječe jednim od studija prirodnih znanosti.

U okolnostima sveprisutne globalizacije vrlo često se zaboravlja na prirodne procese pa je naročito potrebno omogućiti stjecanje znanja o funkcioniranju i važnosti života. U tome naročito značajnu ulogu ima obrazovna djelatnost koja mora biti koncipirana tako da mlađim generacijama preda znanja koja će suštinski objasniti i zaštititi život.

Biolozi, u svakom segmentu svoga djelovanja, čime god da se bavili, obrazovanjem, znanošću ili stručnim radom potrebni su društvu, a na globalnom tržištu rada lako mogu naći svoje mjesto. Uz školstvo i znanstvene institucije sve je više privatnih tvrtki koje se bave istraživačkom djelatnošću ili proizvodnjom gdje se koriste resursi znanja biologa.

Sadržaji obveznih i izbornih kolegija sastavljeni su na temelju najnovijih znanstvenh spoznaja i osiguravaju temeljna znanja s kojima će naši studenti biti konkurentni na svjetskom tržištu znanja.

Programi koje nudimo koncipirani su kao “major” program za biologe koji je usporediv s mnogim programima diljem Europske Unije (Sveučilišta u Wageningenu, Heilderbergu, Pecsu), a struktura studija načinjena je u dogovoru s strukom u Hrvatskoj i u potpunosti osigurava vertikalnu i horizontalnu prohodnost studenata.

Sveučilišni Odjel za biologiju slijednik je Zavoda za biologiju na kojem se kontinuirano od 1977.godine, kada je ustrojen studij biologije i kemije na tadašnjem Pedagoškom fakultetu, školuju profesori biologije i kemije. Temeljem Izvještaja povjerenstva za vrednovanje visokih učilišta u Republici Hrvatskoj iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, (točka 11. Izvještaja) predlažemo preddiplomski studij biologije, te diplomske studije: magistar biologije i profesor biologije i kemije. Preddiplomski sveučilišni studij Biologija s modulom kemija čini cjelinu s ovdje predloženim diplomskim studijem Biologija i kemija; smjer: nastavnički.

Diplomirani studenti imaju svoje područje rada u osnovnim i srednjim školama pa su partneri u procesu obrazovanja. Ujedno, osnovne i srednje škole su institucije u kojima će se zapošljavati diplomirani profesori.

Predloženi program studija osigurava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata budući da je strukturiran po načelu 70% obveznih kolegija i 30% izbornih, po uzoru na europske studije “major + minor”, a usklađen je sa sličnim studijima u RH. Veliki udio izbornih kolegija omogućava dopunu temeljnog programa u smjeru omogućavanja upisa diplomskih studija koji su predloženi na našem Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera i na drugim sveučilištima u RH

Slijedeći preporuke, u već spomenutom, Izvještaju povjerenstva za vrednovanje visokih učilišta u Republici Hrvatskoj iz područja prirodnih znanosti, polje biologija (točke 7., 8. i 9.), a budući da su se ostvarili planovi našeg Sveučilišta o preseljenju Zavoda za biologiju i osnivanju Sveučilišnog Odjela za biologiju, ostvareni su traženi, znatno bolji uvjeti za izvođenje nastave i znanstveni rad čime je ostvarena pretpostavka za izvođenje modernog studija biologije. Također, već su uložena stanovita materijalna sredstva za opremanje laboratorija i praktikuma, te očekujemo nastavak pozitivnog trenda.