Izvedbeni plan nastave Diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer Nastavnički (DNSBK)

I. GODINA STUDIJA

akademska godina 2022./2023. izmjene 26.10.2022.

I. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Psihologija odgoja i obrazovanja 1 / BP798

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Marija Milić

Pedagogija 1 / BP9100

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Biokemija 3 / BM754

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Rosemary Vuković

Doc. dr. sc. Senka Blažetić

Dr. sc. Ana Vuković, poslijedoktorand

Animalna fiziologija 2 / BM755*

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović

Fiziologija bilja 2 / BM756

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Prof. dr. sc. Janja Horvatić

Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Temelji fizikalne kemije 1 / K058

Predavanja 45
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 5

Izv. prof. dr. sc. Maja Dutour Sikirić

Praktikum fizikalne kemije / K053

Predavanja -
Vježbe 60
Seminari -
ECTS bodovi 5

Izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović

Dominik Goman, asistent

Stručno-pedagoška praksa 1 /BP7108

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

I. GODINA STUDIJA

akademska godina 2022./2023.

II. Ljetni semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Pedagogija 2 / BP9101

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Nataša Bušić, asistent

Didaktika 1 / BP797

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Psihologija odgoja i obrazovanja 2 / BP798-2

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Marija Milić

Izrada bioloških zbirki / BP899

Predavanja 15
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Goran Vignjević

Osnove hortikulture / BM861

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac

Izv. prof. dr. sc. Selma Mlinarić

Metodika nastave biologije / BP8102

Predavanja 30
Vježbe 60
Seminari 15
ECTS bodovi 6

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Nataša Bušić, asistent

Temelji fizikalne kemije 2 / K059

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 5

Izv. prof. dr. sc. Maja Dutour Sikirić

Metodika nastave kemije / K071

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić

Praktikum metodike nastave kemije / K073

Predavanja -
Vježbe 60
Seminari -
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić

Nataša Bušić, asistent

Nera Vuić, asistent

Stručno-pedagoška praksa 2 / BP8109

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak