Četvrtak, 30 ožujka, 2023

Zavod za ekologiju voda

O zavodu

Članovi Zavoda za ekologiju voda obavljaju znanstvena istraživanja iz različitih područja ekologije kopnenih voda s težištem na proučavanju ekologije fitoplanktona i fitobentosa, kao i slatkovodnih beskralježnjaka s naglaskom na makrozoobentos, zooplankton, zajednice trepetljikaša te obraštajne zajednice različitih podloga. Istraživanja obuhvaćaju slatkovodne ekološke sustave na području Republike Hrvatske, a posebno se ističu kontinuirana multidisciplinarna istraživanja vodenih biotopa poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.

Na Zavodu se provode brojni stručni projekti vezani uz zaštitu slatkovodnih ekoloških sustava te je uspostavljena suradnja s brojnim domaćim i stranim ustanovama, a sudjelovanje u međunarodnim projektima obuhvaća i istraživanja koja se provode izvan Hrvatske.

Članovi Zavoda za ekologiju voda

doc.dr.sc.

Filip Stević

Predstojnik
Zavoda za ekologiju voda

izv.prof.dr.sc.

Melita Mihaljević

izv.prof.dr.sc.

Tanja Žuna Pfeiffer

izv.prof.dr.sc.

Dubravka Čerba

izv.prof.dr.sc.

Dubravka Špoljarić Maronić

doc.dr.sc.

Anita Galir Balkić

doc.dr.sc.

Barbara Vlaičević

Nikolina Bek

mag. prot. nat. et amb.

Vanda Zahirović

prof.

Ivana Turković Čakalić

prof.

Matej Šag

mag.biol.

Viktorija Ergović

mag. biol.

Katarina Peharda

mag. educ. biol. et chem.

Tea Kristić

mag. prot. nat. et amb.

Miran Koh

mag. biol.

Projekti

Publikacije

Radovi studenata