Studiji Odjela za biologiju

Sveučilišni prijediplomski studij Biologija

Uvjet za upis na Sveučilišni prijediplomski studij Biologija je završena srednja četverogodišnja strukovna škola ili škola općeg usmjerenja (gimnazija) te položena državna matura iz obveznih predmeta i izbornog predmeta Biologija:

Predmet Razina % Broj Bodova
Hrvatski jezik B 10 100
Matematika A 20 200
Strani jezik B 10 100
Biologija   30 300

Ocjene srednje škole vrednuju se 30% u ukupnom zbroju bodova. Izravan upis imaju učenici koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojili 1.-3. mjesto na županijskim i državnim natjecanjima iz biologije, kemije ili fizike.

Sveučilišni prijediplomski studij Biologija izvodi se 6 semestara (3 godine), nosi ukupno 180 ECTS bodova, a završetkom se stječe akademski naziv prvostupnik/ca biologije.

Nakon završenog studija prvostupnici mogu obavljati poslove tehničara i laboranta u laboratorijima, čuvara u parkovima prirode kao i različite poslove u prirodoslovnim muzejima, botaničkim vrtovima i sličnim institucijama, ili nastaviti studij na nekom od diplomskih studija.

Studijski program Sveučilišnog prijediplomskog studija Biologija dostupan je na poveznici

Sveučilišni diplomski studiji

Sveučilišni diplomski studij Biologija; smjer: znanstveni

Uvjeti za upis na sveučilišni diplomski studij Biologija; smjer: znanstveni je završen Sveučilišni prijediplomski studij iz polja biologija. Studij traje 4 semestra (2 godine), a po završetku studija stječe se akademski naziv magistar – magistra biologije.

S obzirom na znanja i vještine usvojene tijekom studija, magistri biologije će biti osposobljeni za kvalitetno i kompetentno vođenje parkova prirode i nacionalnih parkova, ribnjaka, botaničkih i zooloških vrtova, biološko-analitičkih laboratorija te će uspješno obavljati poslove u različitim znanstvenim institucijama i industriji (farmaceutskoj, prehrambenoj, kemijskoj, drvnoj itd.) kao i djelatnostima koje koriste biološka znanja (npr. inspekcijske službe u zaštiti okoliša). Osim toga, bit će osposobljeni za sudjelovanje u radu znanstvenih i stručnih timova koji se bave istraživanjima u području prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Studijski program sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer: znanstveni dostupan je poveznici.


Sveučilišni diplomski studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Uvjet za upis na sveučilišni diplomski studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički je završen Sveučilišni prijediplomski studij iz polja biologija s izbornim modulom kemija 1.Studij traje 4 semestra(2 godine), a završetkom studija stječe se akademski naziv: magistar – magistra edukacije biologije i kemije.

Diplomirani studenti uspješno će obavljati poslove na obrazovnim programima s biološkim i kemijskim sadržajima u osnovnim i srednjim školama.

Studijski program sveučilišnog diplomskog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički dostupan je na poveznici.


Sveučilišni diplomski studij Zaštita prirode i okoliša
Studij mogu upisati prvostupnici sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem iz područja: prirodnih, interdisciplinarnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Studij traje 4 semestra (2 godine), a završetkom studija stječe se na naziv magistar/magistra zaštite prirode i okoliša.

Magistri zaštite prirode i okoliša osposobljeni su za obavljanje najsloženijih poslova u svim oblicima organizacija zaštićenih objekata prirode, državnim, županijskim i gradskim
upravama uključujući savjetodavne službe i inspekcijski nadzor, za poslove stručnog suradnika i voditelja u istraživačkim, znanstvenim institucijama u području zaštite prirode i okoliša, nastave i obrazovanja u strukovnim srednjim i srodnim školama, za sudjelovanje u izradi i provedbi studija ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu, strateških procjena utjecaja zahvata na okoliš te provedbi studija procjene rizika za prirodu i okoliš.

Studijski program sveučilišnog diplomskog studija Zaštita prirode i okoliša dostupan je na poveznici.