Sveučilišni diplomski studij
Zaštita prirode i okoliša

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za biologiju

Sveučilišni diplomski studij Zaštita prirode i okoliša izvodit će se kroz 2 akademske godine, odnosno kroz 4 semestra. Studenti studij završavaju obranom diplomskog rada. Studij će biti organiziran kao redoviti studij.

Uvjeti upisa na studij:
Studij mogu upisati prvostupnici sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem (180 ECTS) iz područja: prirodnih znanosti, interdisciplinarnih znanosti, biotehničkih znanosti, biomedicinskih znanosti.

Završetkom studija stječe se naziv:
Sveučilišni/a magistar/a Zaštite prirode i okoliša
univ.mag.prot.nat.et amb.

Program studija: Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša / primjenjuje se za studente upisane od akademske 2023./2024. godine

Program studija: Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša / primjenjuje se za studente upisane od akademske 2021./2022. godine

Program studija: Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša / primjenjuje se za studente upisane do akademske 2021./2022. godine

Osnivanje studija u potpunosti je usklađeno sa strateškim ciljevima i zadatcima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 2011.-2020.; III.1.5.1. Reorganizacija studijskih programa i ustroj novih studija).

Pokretanje diplomskog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša izdvojen je kao poseban cilj Odjela za biologiju unutar Strategije Odjela za biologiju za razdoblje 2012.-2017. godine. U Strategiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku opisana je potreba reorganizacije studijskih programa u skladu s europskim trendovima u visokom obrazovanju i definiranje novih akademskih profila.

Povezanost s potrebama lokalne zajednice

Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša predlaže se kako bi se zadovoljile potrebe lokalne zajednice u produkciji visokoobrazovanog kadra iz predmetnog područja te kako bi se potaknuo razvoj i unapređivanje, kako na praktičnoj, tako i na znanstvenoj razini, u ovoj regiji. U predloženom programu zastupljeni su i akademski i praktični rad, čime će se direktno unaprijediti znanstveni potencijal naše domovine, kao i doprinijeti stvaranju kadra za razvitak lokalnog, ali i hrvatskog i europskog gospodarstva.

U modernom je hrvatskom društvu veliki broj institucija i poslovnih subjekata, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, s potrebom za obrazovanim stručnjacima u području zaštite prirode i okoliša. Potreba organiziranja sveučilišnog diplomskog studija Zaštita prirode i okoliša proizlazi iz sve veće potrebe za razumijevanjem složenih procesa u okolišu te primjenu spoznaja iz različitih znanstvenih područja i disciplina za ocjenu stanja okoliša, optimalno gospodarenje okolišem i planiranje održivog razvoja.

Razvoj tehnologije i znanja zahtjeva praćenje spoznaja i trendova, te u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada i nove studijske programe. Osobito je važno udovoljiti koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. U tom smislu, studenti koji završe ovaj diplomski studij imat će mogućnost nastaviti obrazovanje na poslijediplomskom studiju (sveučilišnom doktorskom ili specijalističkom) Zaštita prirode i okoliša, kao i na drugim poslijediplomskim studijima kako u Hrvatskoj, tako i u Europi.

S obzirom na regionalni položaj Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te blizina nekoliko različitih zaštićenih područja (PP Kopački rit, PP Papuk, Regionalni park Mura-Drava) i rijeke Dunav, lokalna zajednica može imati višestruku korist u vidu suradnje Odjela za biologiju s različitim institucijama.

Analiza zapošljivosti

Pristupnici koji završe navedeni studij steći će znanja i vještine potrebne za obavljanje složenih zadataka kojima je cilj zaštita prirode i okoliša. Mogući poslodavci su mala i srednja poduzeća, ali i velika poduzeća koja iskazuju potrebu za stručnim i educiranim kadrom. Unatoč relativno visokom stupnju nezaposlenosti, ulaskom u članstvo Europske unije bit će sve više iskazana potreba poznavanja europskih regulativa poslovanja. Od studenta koji završe ovaj diplomski studij očekuje se relativno brza mogućnost zapošljavanja i na međunarodnoj razini, upravo zbog kompetencija koje stječu kroz studij.

Povezanost s temeljnim i modernim vještinama i strukom

Sveučilišni diplomski studij Zaštita prirode i okoliša interdisciplinarno je usmjeren prema obrazovanju stručnjaka koji će biti osposobljeni provoditi znanstvena istraživanja, a dio je cjeloživotnog obrazovanja koje predviđa i daljnje obrazovanje na specijalističkim, stručnim i poslijediplomskim studijima. Ovaj diplomski studij utemeljen je na kompetitivnim znanstvenim istraživanjima i kompetencijama potrebnim za razvitak društva temeljenog na znanju.

U Republici Hrvatskoj postoji izrazita potreba profesionalnog sektora za stručnjacima i znanstvenicima iz područja zaštite prirode i okoliša. Stoga će ovaj studij predstavljati značajan doprinos u povećanju broja mladih znanstvenika i stručnjaka te imati neposredne učinke na znanstveno-stručni, regionalni i lokalni razvoj već tijekom svog odvijanja.

Studij Zaštita prirode i okoliša, uz temeljna znanja iz područja biologije i ekologije, usmjerava polaznike studija kako primijeniti ta znanja i odgovorno upravljati prirodnim resursima, te povezuje ideje i spoznaje ove problematike s drugim strukama i znanstvenim područjima kao što su klimatologija, urbanizam, ekonomija, građevinarstvo, poljoprivreda. Uz fundamentalna, polaznici studija usvajaju i specifična znanja i metode (monitoring i procjena stanja okoliša, matematičko modeliranje, prostorno modeliranje, statističke analize i programi, radiobiologija, ekonomika okoliša).