Posao preko studentskog servisa

Studentski centar u Osijeku

Studenti prve godine kao i studenti viših godina studija koji su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 1 ECTS bod imaju pravo obavljati studentske poslove posredstvom studentskog centra. Minimalna neto cijena sata rada za studente izračunava se na način da se bruto minimalna mjesečna plaća u RH podijeli sa 160. U 2021. godini minimalna cijena sata rada iznosi 26,56 kn neto.

Student ima pravo na 100% uvećanu naknadu za rad noću, nedjeljom i praznicima.

STUDENTSKI SERVIS
Radno vrijeme: ponedjeljak -petak: od 07.00 do 15.00 sati
Adresa: Istarska 5, 31000 Osijek
Tel.: 031/207-121 , 031/220-611
Mob.: 091/-220-6111

Član Studentskog servisa osim osobno u servisu, studentski ugovor može podići te isprintati i online preko poveznice.

Ako student tijekom kalendarske godine ostvari oporezive primitke, primitke na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kn ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici.

U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: studentske stipendije, primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatak za djecu, novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora, potpora za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta, obiteljska mirovina djece nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe i sl.

Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja.

Nema ograničenja u visini iznosa zarade studenta. Međutim, ako primitak studenta iznosi više od 63.000,00 kn godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak. Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta. Na iznos primitka iznad 63.000,00 kn obračunava se porez po stopi od 24% i na iznos poreza prirez ovisno o mjestu stanovanja (za grad Osijek 13%).
Studentski servis isplaćuje zarade svojih članova na žiro račune otvorene u poslovnim bankama.

Isplate studenata se izvršavaju jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.