Subota, 26 studenoga, 2022

Analize

Anketa nenastavnog osoblja

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju provelo je anketiranje nenastavnog osoblja s ciljem istraživanja stupnja zadovoljstva kvalitetom radnih uvjeta i međuljudskim odnosima, te prijedlozi i smjernice za unaprjeđivanje. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje i poboljšanje uvjeta rada na Odjelu za biologiju.

Anketa je sadržavala ukupno 10 pitanja kojima smo pokušali utvrditi zadovoljstvo nenastavnog osoblja prostorom u kojemu rade, materijalnom opremom s kojom rade, organizacijom rada i međuljudskim odnosima. Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu.

Anketa o zapošljivosti studenata

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju proveo je anketiranje diplomiranih studenata Odjela za biologiju u akademskoj 2017/2018. g. o zapošljivosti završenih studenata.

Anketa je objavljena na način da su diplomirani studenti Odjela za biologiju a članovi kluba Alumni BiolOs, dobili na svoje e mail adrese link za ispunjavanje ankete. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje nastave i kvalitete studiranja na Odjelu. Zadaci ove ankete su praćenje zapošljivosti kao i stvaranje baze podataka poslodavaca te uspostave kvalitetnije suradnje s potencijalnim poslodavcima i njihovom prezentacijom naših studenata. Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu .

Anketa o kvaliteti nastave i zadovoljstvu studiranja

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju proveo je anketiranje studenata o kvaliteti nastave i zadovoljstvu studiranja na Odjelu za biologiju u akademskoj 2017/2018. godini.

Svi studenti Odjela za biologiju su dobili na svoje e mail adrese link za ispunjavanje ankete. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje nastave i kvalitete studiranja na Odjelu. Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu .

Analize diplomiranih studenata

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju proveo je anketiranje diplomiranih studenata Odjela za biologiju u akademskoj 2018/2019. g. o zapošljivosti završenih studenata.

Anketa je objavljena na način da su diplomirani studenti Odjela za biologiju a članovi kluba Alumni BiolOs, preko Facebook stranice Alumnija i Odjela dobili link za ispunjavanje ankete. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje nastave i kvalitete studiranja na Odjelu.

Zadaci ove ankete su praćenje zapošljivosti kao i stvaranje baze podataka poslodavaca te uspostave kvalitetnije suradnje s potencijalnim poslodavcima i njihovom prezentacijom naših studenata.Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu i na zahtjev je dostupno.

Anketa o izvođenju nastave i polaganju ispita na daljinu

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju provelo je anonimno anketno istraživanje među studentima preddiplomskog i diplomskih studija Odjela kako bi se utvrdilo zadovoljstvo studenata izvođenjem online nastave nakon ljetnog semestra i jesenskog ispitnog roka akademske 2020./2021. godine, te početkom zimskog semestra 2020./2021.godine.

Anketno istraživanje provedeno je u razdoblju od 2.10. do 30.10. 2020. godine. Anketa se sastojala od 30 pitanja. Studenti su anketirani putem on-line upitnika koji je poslan na adrese njihove službene elektroničke pošte. Izvješće o rezultatima ankete nalazi se u arhivi Ureda za kvalitetu.

Anketa o izvođenju nastave na daljinu

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju provelo je anketu među studentima preddiplomskog i diplomskih studija Odjela kako bi se utvrdilo zadovoljstvo studenata izvođenjem on-line nastave nakon tri tjedna od izbijanja Covid-19 pandemije.

Anketa je sadržavala 20 pitanja i provedena je u razdoblju od 2.4.2020. do 14.4.2020. godine, a studenti su anketirani pomoću on-line upitnika koji je poslan na adrese njihove službene elektroničke pošte. Izvješće o rezultatima ankete nalazi se u arhivi Ureda za kvalitetu.