Analize

Anketa o zadovoljstvu kvalitetom studiranja

Povjerenstvo i Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja proveli su anketu o zadovoljstvu kvalitetom studiranja kojom su ispitali zadovoljstvo nastavom, izvorima informacija za učenje, kriterijima vrednovanja, mogućnošću razvijanja kompetencija, (ne)zadovoljstvu predmetom/nastavnikom, prijedlozima za poboljšanje i susretanjem s bilo kojim oblikom diskriminacije. Anketa je bila namijenjena studentima Odjela za biologiju. Ova anketa će se provoditi kontinuirano. Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Ispitivanje primjene standardizirane ankete o zadovoljstvu studenata nastavom

Povjerenstvo i Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja proveli su ispitivanje primjene standardizirane ankete o zadovoljstvu studenata nastavom. Anketa je bila namijenjena djelatnicima Odjela za biologiju koju su sudjelovali u izvođenju nastave na Odjelu u akademskoj 2022./2023. godini. Cilj ove ankete je bilo ispitati u kojoj mjeri se na Odjelu za biologiju primjenjuje standardizirana anketa izrađena u skladu s Akcijskim planom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju. Ova anketa će se provoditi kontinuirano. Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Anketa o zadovoljstvu kvalitetom studiranja te zapošljivosti nakon završenog studija -Diplomirani na diplomskim studijima

Povjerenstvo i Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja proveli su anketu o zadovoljstvu kvalitetom studiranja te zapošljivosti nakon završenog studija u ak. 2022./2023. godini. Anketa je bila namijenjena osobama koje su završili diplomske studije Odjela za biologiju. Ova anketa će se provoditi kontinuirano. Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Anketa o zadovoljstvu kvalitetom studiranja te zapošljivosti nakon završenog studija - Alumni

Povjerenstvo i Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja u suradnji s udrugom Alumni BiolOS proveli su u ak. 2022./2023. godini anketu o zadovoljstvu kvalitetom studiranja te zapošljivosti nakon završenog studija za članove udruge Alumni BiolOS, odnosno za osobe koje su završile diplomske studije Odjela za biologiju, a koji su ujedno i članovi udruge. Ciljevi ove ankete bili su ispitati zadovoljstvo kvalitetom studiranja te zapošljivost nakon završenog studija. Ova anketa će se provoditi kontinuirano. Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Anketa o poznavanju i primjeni sustava Turnitin

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja provelo je u ak. 2022.-2023. godini anketu o poznavanju i primjeni sustava za provjeru autentičnosti radova Turnitin za nastavnike, suradnike, stručne suradnike i studente. Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Anketa za studente 1. godina PSB

Voditeljica 1. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija biologija je osmislila i provela anketu za studente 1. godine Preddiplomskog studija biologija akademske godine 2021.-2022. kako bi se ispitali razlozi upisa na Odjel te očekivanja od studiranja na Odjelu. Anketa je anonimna, a rezultati će se koristiti isključivo za analizu profila studenata koji upisuju Odjel. Ova anketa će se provoditi kontinuirano na početku akademske godine.

Anketa za studente u dolaznoj mobilnosti

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja te Erasmus koordinator na Odjelu za biologiju osmislili su anketu akademske godine 2021.-2022. s ciljem anketiranja dolaznih studenata u programima mobilnost na Odjelu za biologiju i njihovog zadovoljstva s istim. Anketa je anonimna, a rezultati će se koristiti za unaprjeđenje i poboljšanje programa mobilnosti na Odjelu za biologiju. Ova anketa će se provoditi kontinuirano. Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Anketa odlazne mobilnosti

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja te Erasmus koordinator na Odjelu za biologiju osmislili su anketu akademske godine 2021.-2022. s ciljem anketiranja odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u programima mobilnost na Odjelu za biologiju i njihovog zadovoljstva s istim. Anketa je anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje i poboljšanje programa mobilnosti na Odjelu za biologiju. Ova anketa će se provoditi kontinuirano. Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Anketa razlozi ispisa

Predsjednica Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja osmislila je anketu s ciljem doznavanja razloga ispisa s Odjela za biologiju. Anketa je osmišljena u akademskoj 2021.-2022. godini. Dobiveni rezultati će se koristiti isključivo za analizu profila studenata i unaprjeđenje kvalitete studiranja na Odjelu. Ova anketa će se provoditi kontinuirano.

Anketa o usklađenosti ECTS bodova sa stvarnim studentskim opterećenjem za trenutne studente

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju osmislili su anketu kojoj je cilj ispitati u kojoj je mjeri studentsko opterećenje usklađeno s ECTS bodovima po pojedinim predmetima za svaku studijsku godinu u akademskoj 2021.-2022. godini. Po završetku ispunjavanja ankete, analizirat će se dobiveni podaci te koristiti na unaprjeđenje kvalitete studijskih programa.

Ova anketa se provela u lipnju 2022. godine za sve razine studija i za sve godine studija. Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Anketa o usklađenosti ECTS bodova sa stvarnim opterećenjem i zadovoljstvu kvalitetom studiranja - diplomirani na Preddiplomskom studiju Biologija

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju osmislili su anketu kojoj su ciljevi ispitati u kojoj je mjeri studentsko opterećenje usklađeno s ECTS bodovima i ispitati zadovoljstvo kvalitetom studiranja i obrazovnih potreba za diplomirane studente na Preddiplomskom studiju Biologija u akademskoj 2021.-2022. godini.

Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Anketa nenastavnog osoblja

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju provelo je anketiranje nenastavnog osoblja s ciljem istraživanja stupnja zadovoljstva kvalitetom radnih uvjeta i međuljudskim odnosima, te prijedlozi i smjernice za unaprjeđivanje. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje i poboljšanje uvjeta rada na Odjelu za biologiju.

Anketa je sadržavala ukupno 10 pitanja kojima smo pokušali utvrditi zadovoljstvo nenastavnog osoblja prostorom u kojemu rade, materijalnom opremom s kojom rade, organizacijom rada i međuljudskim odnosima. Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu.

Anketa o zapošljivosti studenata

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju proveo je anketiranje diplomiranih studenata Odjela za biologiju u akademskoj 2017/2018. g. o zapošljivosti završenih studenata.

Anketa je objavljena na način da su diplomirani studenti Odjela za biologiju a članovi kluba Alumni BiolOs, dobili na svoje e mail adrese link za ispunjavanje ankete. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje nastave i kvalitete studiranja na Odjelu. Zadaci ove ankete su praćenje zapošljivosti kao i stvaranje baze podataka poslodavaca te uspostave kvalitetnije suradnje s potencijalnim poslodavcima i njihovom prezentacijom naših studenata. Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu .

Anketa o kvaliteti nastave i zadovoljstvu studiranja

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju proveo je anketiranje studenata o kvaliteti nastave i zadovoljstvu studiranja na Odjelu za biologiju u akademskoj 2017/2018. godini.

Svi studenti Odjela za biologiju su dobili na svoje e mail adrese link za ispunjavanje ankete. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje nastave i kvalitete studiranja na Odjelu. Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu .

Anketa o zadovoljstvu studenata nastavnom

Povjerenstvo za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u ak. 2022./2023. godini osmislilo je standardiziranu anketu za nastavnike s ciljem dobivanja povratnih o kvaliteti nastave. Cilj je da na temelju rezultata ankete nastavnici kontinuirano unaprjeđuju kvalitetu izvođenja nastave.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odnosno Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja provodi kontinuirano anketiranje studenata s ciljem provjere kvalitete studiranja iz studentske vizure, od 2006. godine. Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za tekuću akademsku godinu provodi se tijekom rujna i listopada tekuće kalendarske godine.

U provedbi ankete sudjeluju djelatnici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi povjerenstava za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete, djelatnici ureda za kvalitetu i djelatnici studentskih službi znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Anketi pristupaju studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa svih znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica sveučilišta, a evaluiraju predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini. Rezultati JSSA za Odjel za biologiju objavljuju se na mrežnim stranicama Odjela i dostupni su u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Anketa PSB – planovi i želje za nastavak studiranja

Predsjednica Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja kao voditeljica 1. godine Preddiplomskog studija biologija je osmislila i provela anketu za studente 1. godine Preddiplomskog studija biologija akademske godine 2021.-2022. s ciljem saznavanja planova i želja studenata za nastavak studiranja (izborni modul kemija ili nastavka studiranja na diplomskim studijima). Plan je unaprijediti i kontinuirano provoditi ovu anketu.

Anketa o usklađenosti ECTS bodova sa stvarnim opterećenjem, zadovoljstvu kvalitetom studiranja te zapošljivosti nakon završenog studija -Diplomirani na diplomskim studijima

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju osmislili su anketu kojoj su ciljevi ispitati u kojoj je mjeri studentsko opterećenje usklađeno s ECTS bodovima i ispitati zadovoljstvo kvalitetom studiranja i obrazovnih potreba za diplomirane studente na diplomskim studijima Odjela za biologiju u akademskoj 2021.-2022. godini.

Izvješće o rezultatima provedene ankete dostupno je u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Anketa se ak. 2022./2023. provela u drugačijoj formi ispitujući zadovoljstvo studiranjem na Odjelu kao i zapošljivosti nakon diplomiranja.

Analize diplomiranih studenata

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju proveo je anketiranje diplomiranih studenata Odjela za biologiju u akademskoj 2018/2019. g. o zapošljivosti završenih studenata.

Anketa je objavljena na način da su diplomirani studenti Odjela za biologiju a članovi kluba Alumni BiolOs, preko Facebook stranice Alumnija i Odjela dobili link za ispunjavanje ankete. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje nastave i kvalitete studiranja na Odjelu.

Zadaci ove ankete su praćenje zapošljivosti kao i stvaranje baze podataka poslodavaca te uspostave kvalitetnije suradnje s potencijalnim poslodavcima i njihovom prezentacijom naših studenata.Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu i na zahtjev je dostupno.

Anketa o izvođenju nastave i polaganju ispita na daljinu

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju provelo je anonimno anketno istraživanje među studentima preddiplomskog i diplomskih studija Odjela kako bi se utvrdilo zadovoljstvo studenata izvođenjem online nastave nakon ljetnog semestra i jesenskog ispitnog roka akademske 2020./2021. godine, te početkom zimskog semestra 2020./2021.godine.

Anketno istraživanje provedeno je u razdoblju od 2.10. do 30.10. 2020. godine. Anketa se sastojala od 30 pitanja. Studenti su anketirani putem on-line upitnika koji je poslan na adrese njihove službene elektroničke pošte. Izvješće o rezultatima ankete nalazi se u arhivi Ureda za kvalitetu.

Anketa o izvođenju nastave na daljinu

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju provelo je anketu među studentima preddiplomskog i diplomskih studija Odjela kako bi se utvrdilo zadovoljstvo studenata izvođenjem on-line nastave nakon tri tjedna od izbijanja Covid-19 pandemije.

Anketa je sadržavala 20 pitanja i provedena je u razdoblju od 2.4.2020. do 14.4.2020. godine, a studenti su anketirani pomoću on-line upitnika koji je poslan na adrese njihove službene elektroničke pošte. Izvješće o rezultatima ankete nalazi se u arhivi Ureda za kvalitetu.