Studentska anketa za akademsku 2019./2020.

128

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao dio Sveučilišta, svake godine sudjeluje odnosno dio je Jedinstvene sveučilišne ankete koja se provodi na svim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Anketu za akademsku 2019./2020. godinu studenti su ispunjavali pri upisu 2020./2021. godine, a anketu je ispunilo 74,09% studenata Odjela za biologiju, te su na taj način vrednovali rad 61-og nastavnika i suradnika.

Prosječna ukupna ocjena Odjela za biologiju je 4,65 od ukupno 5,00 mogućih bodova, čime je Odjel zadržao zavidnu prosječnu ocjenu koja već petu godinu zaredom prelazi 4,50 od 5,00 mogućih bodova.

Prema dojmu studenata, nastavnici i suradnici Odjela za biologiju u ocjenjivanju studenata za korektnost su dobili ocjenu 4,78 od 5,00 mogućih bodova, a ocjenom 4,81 od mogućih 5,00 bodova ocjenjena je dostupnost i pristupačnost nastavnika i suradnika za konzultacije, što je i iznad sveučilišnog prosjeka.

Kvaliteta i dostupnost nastavnih materijala ocjenjeni su s 4,73 od mogućih 5,00 bodova, a razumljivost predavanja i vježbi 4,67 od mogućih 5,00 bodova.

Redovitost održavanja nastave s 4,78 od mogućih 5,00 bodova, a sama izvedba ispita i kolokvija u online modelu omogućena je na oko 50% kolegija.