Studentska anketa za akademsku 2021./2022.

121

Rezultati Jedinstvene sveučilišne studentske ankete
za akademsku 2021./2022. godinu za Odjel za biologiju

Anketiranje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku provodi se još od 2006. godine, kako bi se provjerila kvaliteta studiranja iz studentske perspektive. Anketa je tijekom godina unaprjeđivana s ciljem pojednostavljenja, dobivanja kvalitetnijih i konkretnijih rezultata.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2021./2022. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2022. godine. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini. U anketi je sudjelovalo 10 398 studenata što je 71.464% od ukupno 14 550 studenata koji su mogli pristupiti anketi[1].

Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu ispunilo je 200 studenata Odjela za biologiju odnosno ukupno je popunjeno 76,34% ukupnog broja studenata. Ocijenjeno je 63 nastavnika/suradnika. U odnosu na prethodnu akademsku godinu veća je izlaznost studenata (2020./2021. – 66,43%), ocijenjeno je više nastavnika/suradnika (2020./2021. – 60), a i prosječna ocjena je viša (2020./2021. – 4,73) (Slika 1).

Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena po svim pitanjima na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4.72. Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Odjela je 4,76 (Slika 1). Važno je istaknuti da je 56 nastavnika/suradnika (88,89%) Odjela za biologiju ocijenjeno ocjenom 4,5 i višom što ukazuje da su nastavnici/suradnici Odjela za biologiju visoko posvećeni kvaliteti izvođenja nastave.

Slika 1. Promjene broja ispunjenih anketa Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, ocijenjenih nastavnika i prosječne ocjene Odjela za biologiju od akademske 2009./2010. do 2021./2022. godine.

Prosječna ocjena prema postavljenim pitanjima ocijenjenih nastavnika/suradnika bila je iznad prosječne ocjene prema postavljenim pitanjima na razini cijelog Sveučilišta (Slika 2). Uspoređujući prosječne ocjene prema postavljenim pitanjima u prošloj akademskoj  godini može se primjetiti blagi rast u akademskoj 2021./2022. godini.

Slika 2. Prikaz prosječnih ocjena nastavnika i suradnika na Odjelu za biologiju i Sveučilištu u Osijeku u akademskoj 2021./2022. godini.

Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biologija anketu je ispunilo 158 studenata, a prosječna ocjena po svim pitanjima za taj studij iznosila je 4.758. Na diplomskom sveučilišnom studiju Biologija i kemija; smjer: nastavnički anketu je ispunilo 11 studenata, a prosječna ocjena po svim pitanjima za taj studij iznosila je 4.732. Na diplomskom sveučilišnom studiju Biologija; smjer: znanstveni anketu je ispunilo 24 studenta, a prosječna ocjena po svim pitanjima za taj studij iznosila je 4.844. Na diplomskom sveučilišnom studiju Zaštita prirode i okoliša anketu je ispunilo 7 studenata, a prosječna ocjena po svim pitanjima za taj studij iznosila je 4.638. Analiza ocjena prema postavljenim pitanjima za svaki pojedini studij Odjela za biologiju pokazuje da je diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni postigao najbolje prosječne ocjene (Slika 3).

Slika 3. Prikaz prosječnih ocjena nastavnika i suradnika prema studijima
Odjela za biologiju u akademskoj 2021./2022. godini.

[1] https://anketa.unios.hr/rezultati2022/