Informacijski paket

Riječ uprave

Poštovane studentice i studenti,
Važnost biologije u suvremenom svijetu je golema. Biološka istraživanja usmjerena su na proučavanje prirodnih zakonitosti živog svijeta, na istraživanje struktura, funkcija i evolucije različitih oblika života na molekularnoj i staničnoj razini, na razini organizama, populacija, ekosustava i biosfere.

Nove spoznaje iz biologije pridonose razvoju brojnih istraživačkih područja te su nužne za uspješno prilagođavanje sve izraženijim klimatskim promjenama, suočavanju s nepovoljnim epidemiološkim uvjetima i općenito za razvoj društva temeljenom na konceptu održivog razvoja.

Bio-znanosti se danas intenzivno razvijaju i veliki broj mladih ljudi prepoznaje činjenicu da će zanimanja budućnosti biti usko povezana s različitim područjima biologije.

Na Odjelu za biologiju kroz zanimljive, ali zahtjevne studijske programe stjecat ćete znanja i razvijati vještine i kompetencije nužne za uspješan izlazak na tržište rada. Kroz iscrpna predavanja te rad u malim grupama u laboratorijima i na terenu, poticat ćemo Vas na aktivno promišljanje o naučenom, samostalan istraživački rad, razvijanje sposobnosti jasnog i preciznog pisanog i usmenog izražavanja.

Ovisno o Vašim interesima moći ćete se uključiti u rad na znanstvenim i stručnim projektima, prijavljivati projekte, biti aktivan član studentske udruge „ZOA“ , sudjelovati u projektima popularizacije znanosti i različitim izvannastavnim aktivnostima.

Kako bismo vam omogućili usvajanje najnovijih znanstvenih spoznaja, nastavnici Odjela za biologiju kontinuirano prate suvremena istraživanja i usavršavaju se u primjeni različitih novih znanstvenih metoda. Nastojanja u postizanju izvrsnosti u radu naslijedili smo od nekoć vrsnih biologa koji su obrazovali mnoge mlade naraštaje i svojim radom pridonijeli razvoju pojedinih područja biologije.

Među njima izdvajamo prof. dr. sc. Dragicu Gucunski, jednu od prvih istraživača fitoplanktona i ekologije voda na ovom području te prof. dr. sc. Tomislava Bačića, istaknutog botaničara, člana Akademije znanosti u New Yorku kojeg je međunarodni biografski centar u Cambridgeu uvrstio među stotinu vrhunskih znanstvenika u svijetu za 2012. godinu. Naučili smo mnogo i od prof. dr. sc. Jozsefa Mikuske jednog od vodećih hrvatskih ornitologa i ekologa i jednog od utemeljitelja Parka prirode Kopački rit.

O kvaliteti nastavnog rada najbolje govore naši bivši studenti koji se uspješno zapošljavaju u različitim tvrtkama i institutima, na znanstvenim i stručnim projektima te su vrsni nastavnici u školama. Njihovo znanje i vještine prepoznate su i na inozemnim institucijama na kojima naši alumni izrađuju doktorske disertacije i nastavljaju svoje znanstvene karijere.

Odjel za biologiju je mjesto za mlade ljude koji se ne boje izazova i nepoznanica, koji su otvoreni za nove ideje i napredak. Naša je zadaća pružiti Vam sva potrebna stručna znanja i potaknuti Vaš osobni razvoj.

Želimo Vam puno uspjeha na putu do diplome!

izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer
pročelnica Odjela za biologiju

izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin
zamjenica pročelnice za nastavu i studente

doc. dr. sc. Anita Galir Balkić
zamjenica pročelnice za znanstveno-istraživačku djelatnost