Utorak, 21 ožujka, 2023

Alumni BiolOs predavanja

Alumni BiolOs online predavanje: Povezanost tjelesne aktivnosti i društvenog kapitala kod...

Predavač: dr. sc. Maja Starčević Sažetak: Definirajući društveni kapital kao skup kulturnih osobina koje stvaraju i održavaju međusobno povjerenje i suradnju među članovima određene društvene...

Saga o orlovima štekavcima Kopačkog rita

Predavač:  doc.dr.sc. Alma Mikuška Sažetak: Gniježđenje orla štekavca Haliaeetus albicilla u Parku prirode Kopački rit poznato je još od 19. stoljeća i traje bez prekida...

Predavanje: Molekularno oplemenjivanje bilja

Predavač: dr. sc. Ivana Plavšin Sažetak: Oplemenjivanje je postupak kojim se poboljšavaju nasljedne osobine ciljnih svojstava bilja, a koji rezultira stvaranjem novih, genetički poboljšanih sorti....

Predavanje: Utjecaj antihistaminika na razvoj mozga

Predavač: doc. dr. sc. Vedrana Ivić  Sažetak: Do 30% svjetske populacije, uključujući i trudnice, pati od alergija. Iako bi se tijekom trudnoće trebala izbjegavati primjena lijekova, potrebno...

ALUMNI BIOLOS ONLINE PREDAVANJE 2022.: MAKROALGE – SKRIVENO BOGATSTVO JADRANSKOG MORA

Alumni BiolOs online predavanje 2022. Makroalge – skriveno bogatstvo Jadranskog mora  Predavač: dr. sc. Ana-Marija Cikoš  Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti detaljnije o problematici...

PREDAVANJE: PRIMJENA MOLEKULARNIH METODA U KARAKTERIZACIJI MIKROBNIH ZAJEDNICA VODENIH EKOSUSTAVA

Predavač: Katarina Kajan, mag. biol. Sažetak: Složene i dinamične zajednice mikroorganizama imaju ključnu ulogu u održavanju strukture i funkcije vodenih ekosustava. Veliki je izazov identificirati...