Postupak upisa

Za upis trebate imati položenu maturu te biti prijavljeni na portalu www.postani-student.hr

Uvjeti upisa

Obvezni dio državne mature

PredmetRazinaBroj bodovaUdio u konačnoj ocjeni
Hrvatski jezikB15015%
MatematikaA15015%
Strani jezikB15015%

Izborni dio državne mature

PredmetRazinaBroj bodovaUdio u konačnoj ocjeni
Biologija-25025%

Vrednovanje ocjena srednje škole 30% (300 bodova)

Izravan upis
Pristupnici koji su osvojili 1. - 3. mjesto na državnim ili županijskim natjecanjima iz biologije, kemije ili fizike.

Nakon što ostvarite sve uvjete i dobijete upisni broj na portalu www.postani-student.hr
pratite obavijesti na stranicama Odjela za biologiju kada dolazite na upis

Upisi za kandidate Hrvate izvan Republike Hrvatske za upis u I. godinu studija u statusu redovitog studenta

Hrvati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.

Uvjeti upisa za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

  • podrazumijeva vrednovanje uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja te formiranje rang-liste za upis.

Kvota za upis u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Biologija za Hrvate izvan Republike Hrvatske je 3 studenata.

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju vrednovanje uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja te formiranja rang-liste za upis.

Prilikom upisa kandidati su obvezni priložiti:

  • Dvije fotografije veličine 4×6 cm
  • Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid). Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja i kandidati su obvezni dostaviti uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666 ).
  • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata (strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek)
  • Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu – verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni uredu za Hrvate izvan RH te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
  • Potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije (OBAVEZNO)
  • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 54,42€ za troškove upisa, X-ice, obveznog osiguranja i studentskog zbora uplaćenih na IBAN Odjela za biologiju

Obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente, Ulica cara Hadrijana 8/A, na http://arhiva.biologija.unios.hr ili na telefon 031/399-904.