Obvezni dio državne mature

HRVATSKI JEZIK
Razina B
Broj bodova 100
Udio u konačnoj ocjeni 10%

MATEMATIKA
Razina A
Broj bodova 200
Udio u konačnoj ocjeni 20%

Strani jezik
Razina B
Broj bodova 100
Udio u konačnoj ocjeni 10%

Izborni dio državne mature

BIOLOGIJA
Broj bodova 300
Udio u konačnoj ocjeni 30%

_CAR8062

Vrednovanje ocjena srednje škole 30%

Izravan upis
Pristupnici koji su osvojili 1. - 3. mjesto na državnim ili županijskim natjecanjima iz biologije, kemije ili fizike

Nakon što ostvarite sve uvjete i dobijete upisni broj na portalu www.postani-student.hr pratite obavijesti na stranicama Odjela za biologiju kada dolazite na upis

Dodatne informacije

 

Hrvati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis. Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog studija Biologija za Hrvate izvan Republike Hrvatske je 3 studenata za akademsku 2021./22 godinu.

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju vrednovanje uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja te formiranja rang-liste za upis. Pored ostalih dokumenata kandidati su obvezni priložiti:

  1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu – verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni uredu za Hrvate izvan RH te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
  2. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (ovjerene preslike)
  3. uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije

Studenti – strani državljani studij upisuju studij prema posebnim uvjetima upisa i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 9.240,00 kn.

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju vrednovanje uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja te formiranja rang-liste za upis. Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog studija Biologija za strane državljane je 3 studenata za akademsku 2021./22 godinu.

Pored ostalih dokumenata kandidati su obvezni priložiti:

  1. Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid). Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja i kandidati su obvezni dostaviti uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666 ).
  2. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata (strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek).

Detaljnije informacije o upisu biti će objavljene u Natječaju Sveučilišta tijekom lipnja 2021. godine i na ovoj web stranici.