Stipendije

Stipendije su oblik financijske pomoći koja se dodjeljuje pojedincima u svrhu obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Najčešće se dodjeljuju temeljem socioekonomskog statusa ili izvrsnosti tijekom studija.

Jednokratne financijske potpore Odjela za biologiju Odjel za biologiju dodjeljuje jednokratne financijske potpore redovitim studentima preddiplomskog i diplomskih studija u stanju socijalne potpore. Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na mrežnoj stranici Odjela.

Stipendije Sveučilišta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije redovitim studentima svojih sastavnica, a natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Županijske stipendije
Županijske stipendije dodjeljuju tijela lokalne uprave i samouprave (gradovi, općine i županije) pojedincima čiji roditelji/skrbnici imaju prebivalište na području županije.

Državne stipendije
Cilj državnih stipendija je osigurati jednaku dostupnost visokog obrazovanja kroz povećanje izravnih financijskih potpora redovitim studentima. Državne stipendije dodjeljuju se ciljanoj skupini redovitih studenata slabijega socio-ekonomskog statusa, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi te studentima koji su upisali studij u STEM području.

Više o stipendijama možete pronaći na stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.