Srijeda, 29 ožujka, 2023

Aktivnosti Zavoda za kvantitativnu ekologiju

Gost na Zavodu za kvantitativnu ekologiju

Viktoria Feigl sa Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Department of Applied Biotechnology and Food ScienceResearch Group of Environmental...

ABEL Training School on UAVs and Biogeochemical Cycling

Škola je održana u “Las Majadas del Tiétar” mjestu smještenom u zapadnoj Španjolskoj (pokrajina Cáceres). Eksperimentalna lokacija je karakteristična „dehesa“ (savana, hrast) ekosustav s dva...

Ljetna škola: modeliranje u R-u i modeliranje procesa u tlu

Škola je organizirana kao dio EUFORINNO projekta – European Forest Research and Innovation (RegPot No. 315982) i u sklopu COST projekta BIOLINK – Linking...

ErIK: softverska platforma za identifikaciju gujavica Hrvatske

Izdan ErIK softverska platforma za identifikaciju gujavica Hrvatske. Osmišljen kako bi se olakšalo određivanje gujavica Hrvatske do razine vrste. Ključ je dizajniran tako da...

Međunarodni sastanak KEYSOM projekta

U prostorijama Odjela za biologiju održan sastanak upravnog odbora i sastanak radnih grupa COST projekta KEYSOM: Soil fauna – key to soil organic matter...

Početni sastank DEFENSoil projekta

Održan početni sastanak HRZZ istraživačkog projekta DEFENSoil: Različiti učinci okolišno relevantnih mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na faunu tla: Nove smjernice za procjenu...

Zadnje objavljeno