ErIK: softverska platforma za identifikaciju gujavica Hrvatske

226

Izdan ErIK softverska platforma za identifikaciju gujavica Hrvatske. Osmišljen kako bi se olakšalo određivanje gujavica Hrvatske do razine vrste. Ključ je dizajniran tako da se pomoću različitih alata i slika olakša određivanje do razine vrste. Glavni prozor programa sadrži opisne tekstove (vanjska i unutrašnja građa, distribucija), kartu pronalaska vrste, crtež vrste i popis svih vrsta u Hrvatskoj. Određivanje se može provesti na dva načina – pomoću tabličnog i pomoću dihotomskog ključa. Tablični ključ omogućuje izravno upisivanje morfoloških i anatomskih parametara promatrane jedinke. Moguće je upisati ukupno 18 parametara, a nije potrebno upisati sve kako bi ključ radio. Dihotomski ključ temelji se na klasičnom ključu određivanja vrsta po principu dva izbora. Unutar programa se nalazi i priručnik za upotrebu s opisom svih morfoloških i anatomskih obilježja. Program je besplatan, te se na CD-u može naručiti kontaktom na e-mail: davorka@biologija.unios.hr, a uskoro će biti dostupan i za skidanje s ove mrežne stranice