Međunarodni sastanak KEYSOM projekta

188

U prostorijama Odjela za biologiju održan sastanak upravnog odbora i sastanak radnih grupa COST projekta KEYSOM: Soil fauna – key to soil organic matter dynamics and modelling