ABEL Training School on UAVs and Biogeochemical Cycling

169

Škola je održana u “Las Majadas del Tiétar” mjestu smještenom u zapadnoj Španjolskoj (pokrajina Cáceres). Eksperimentalna lokacija je karakteristična „dehesa“ (savana, hrast) ekosustav s dva vegetacijska sloja: sloj niske gustoće stabla (20% pokrivenosti) i prosječnom starošću stabala od 150-200 godina; a pridneni sloj čine pašnjaci. Lokacija predstavlja istraživačku stanicu ekoloških procesa koji se u njoj odvijaju te je opremljena tornjevima za mjerenje fluksa (tzv. flux towers) kojima upravlja Mediterranean Center for Environmental Studies (CEAM) and the Institute of Biogeochemistry of the Max Planck Institute (MPI-BGC) (http://fluxnet.ornl.gov/site/440). Uz opremljenost za mjerenja fluksa i ostalih mikrometeoroloških varijabli, na lokaciji se također nalaze mjerni uređaji za kontinuirana mjerenja spektralne reflektancije. U školi je sudjelovalo ukupno dvanaest učenika i osam trenera koji dolaze iz 10 različitih europskih zemalja. Tijekom škole stekli smo brojna teorijska znanja tijekom različitih predavanja iz područja spektroskopije, uzorkovanja, eksperimentalnog dizajna, spektralnih baza podataka, modeliranja, fluorescencije inducirane sunčevim svjetlom te integracije podataka. Detaljno smo upoznati sa modelima radiativnog prijenosa (tzv. radiative transfer model) (http://ipl.uv.es/artmo/index.php/radiativetransfer-models/88-rtm-leaf-canopy/17-scope) i spektralnom bazom SPECCHIO (http: // www.specchio.ch/) koje smo obrađivali na predavanjima i praktikumima.