RADIONICA: MONITORING KISELIČINOG VATRENOG PLAVCA

302

Naziv radionice: Monitoring kiseličinog vatrenog plavca

Autor radionice: Vlatko Rožac, prof. biologije i kemije

Tema i svrha radionice: Upoznavanje sa strategijom i metodama praćenja stanja populacija kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar) u sklopu Nacionalnog programa za praćenje stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj.
Ciljevi: Svladavanje metoda procjene relativne veličine i gustoće populacije leptira na odabranim transektima na području Podravlja uz pomoć djelatnika JU Park prirode Kopački rit. Podizanje svijesti o očuvanju i mjerama zaštite strogo zaštićenih vrsta i njihovih staništa.
Očekivani ishodi: Radionica će omogućiti svladavanje metodologije monitoringa i prikupljanje podataka o stanju populacija kiseličinog vatrenog plavca u sklopu Nacionalnog programa za praćenje stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj. Također, radionica može pomoći u stručnom i profesionalnom usavršavanju te razvoju karijere članova Alumni BiolOs.
Mjesto i vrijeme održavanja: Podravlje (polazak je u 9:00 sati ispred zgrade Odjela za biologiju, Cara Hadrijana 8/A, Osijek)

8. srpnja 2019. /9:00 – 12:00 sati/

Prijave: Radionica je besplatna i namijenjena članovima Alumni BiolOs. Zbog kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada broj polaznika je ograničen na 8. Prijevoz za sudionike je osiguran.

Prijave su završene za ovu radionicu