Kongres 5. Dani obrazovnih znanosti Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenima? (19.-20.10.2022.)

271

Izv.prof.dr.sc. Irena Labak sudjelovala je 19.10.2022. i 20.10. 2022. u Zagrebu na kongresu 5. Dani obrazovnih znanosti Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenima? Izv.prof.dr.sc. Irena Labak izložila je rezultate istraživanja pod naslovom „Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja nastave biologije“. Suautori istraživanja su izv.prof.dr.sc. Branko Bognar s Filozofskog fakulteta u Osijeku koji je nositelj projekta „Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost (IP-2018-01-8363) s kojeg je proizašlo predstavljeno istraživanje te Ivan Kujundžić, mag.educ.biol.et chem. koji je diplomirao na Odjelu za biologiju. Naslov  njegova diplomskog rada je Praćenje promjena u načinu poučavanja učitelja koji se profesionalno razvijaju stručnim usavršavanjem osmišljenim prema značajkama učinkovitog stručnog usavršavanja, a neki  rezultati navedenog diplomskog su obuhvaćeni ovim predstavljanjem na kongresu.

Također je isti dan na istom kongresu s kolegicom doc.dr.sc. Senkom Blažetić izložila  rezultate istraživanja pod nazivom Unaprjeđenje kompetencijskog profila sveučilišnih nastavnika. Istraživanje je rezultat projekta „Kolegijalno opažanje i profesionalni razvoj sveučilišnih nastavnika“  internog natječaja Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izv.prof.dr.sc. Irena Labak ujedno je član programsko-organizacijskog odbora.

Sažetci su dostupni u knjizi sažetaka: