Erasmus iskustva

Boravak na Fakultetu znanosti o radu Sveučilišta u Sevilli

Izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić, Silva Lustig, mag. iur. i Kristina Mandić boravile su na Fakultetu znanosti o radu Sveučilišta u Sevilli u razdoblju od 17....

Mag. educ. biol. et chem. Nataša Bušić

Mag. educ. biol. et chem Nataša Bušić tijekom veljače 2023. godine boravila je na Institutu za infektivnu medicinu (Friedrich-Loeffler-Institut, Greifswald, Njemačka) u sklopu Erasmus...

Stručno usavršavanje – Viktorija Ergović i Nikolina Bek

Stručna suradnica Viktorija Ergović i asistentica Nikolina Bek sa Zavoda za ekologiju voda boravile su od 5. do 18. prosinca 2022. godine na Univerzitetu...

Usavršavanje iz područja biljne biologije i prehrambene tehnologije

Izv. prof.dr.sc. Sandra Ečimović, dr.sc. Ana Vuković i mag. educ. biol. et chem Nikolina Sabo su tijekom rujna 2022. godine u sklopu Erasmus+ programa...

Doc.dr.sc. Alma Mikuška

Institucija boravka: Royal Society for the Protection of Birds Scotland (RSPB Scotland) Period: svibanj – lipanj 2022 Cilj moje mobilnosti u okviru ERASMUS programa  je bilo...

Adrian Kuzmanović

Otputovao sam u Aachen kako bih devet mjeseci radio na sveučilištu RWTH Aachen u radnoj grupi za neuroepigenetiku, profesorice Geraldine Zimmer-Bensch. Usavršavao sam vlastite...

Valentina Pavić

Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić boravila je na Odjelu farmaceutskih znanosti Sveučilišta u Milanu tijekom svibnja 2022. godine u sklopu Erasmus+ programa. Tijekom...

Marija Kovačević

Erasmus + projekt mobilnosti omogućio mi je 2 mjeseca boravka na Zavodu za ekoznanosti Sveučilišta Aarhus u Silkeborgu, Danska. Istraživanja provedena tijekom mobilnosti osmišljena...

Dubravka Čerba

Tijekom studenog i prosinca 2021. godine, ostvarena je ERASMUS+ mobilnost na Fakultetu prirodnih znanosti (Prirodoslovno-matematičkom fakultetu) Sveučilišta Matej Bel u Banskoj Bystrici u Slovačkoj...

Carina Lackman, M.Sc. – Erasmus – Department of biology

https://www.youtube.com/watch?v=RBGg3PXT4i8

ERASMUS iskustva