OBAVIJEST PRISTUPNICIMA ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA NA ODJELU ZA BIOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Prijave za diplomske studije su od 13.-24.09.2021. Upisi na diplomske studije su od 27.-30.09.2021. od 9.00-12.00 sati u referadi. Na prijavu je potrebno ponijeti slijedeće isprave: rodni list domovnica prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija svjedodžba (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju obostrana kopija osobne iskaznice 2 fotografije (4cmx6cm) dokaz o