Primjer dobre prakse – Učenička zadruga Ruđerica

524

Predavač: Ana Krmek, prof. biologije i kemije

Sažetak: Učenička zadruga je dragovoljna interesna učenička organizacija koja kao
oblik izvannastavne aktivnosti učenicima omogućuje stjecanje radno-tehničkog,
ekološkog, gospodarskog i društvenog obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno
provođenje slobodnog vremena. Učeničke zadruge djeluju pri osnovnim i srednjim
školama te posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama kao jedine proizvodne
izvannastavne aktivnosti. Osnovni ciljevi Zadruge su zadovoljavanje individualnih
potreba učenika, profesionalno informiranje, razvoj sposobnosti, znanja i vještina
kroz samostalni, suradnički i praktični rad. Predavanje će predstaviti djelovanje
Učeničke zadruge Ruđerica kao primjer dobre prakse u razvoju poduzetništva.
Datum i vrijeme održavanja: 1. veljače 2023. u 18 sati
Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Ana Krmek, prof. biologije i kemije, rođena je 1982. u Osijeku
gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu. Pedagoški fakultet u Osijeku
(smjer biologija i kemija) upisala je 2000. godine, a 2006. je diplomirala na Odjelu za
biologiju i Odjelu za kemiju te stekla zvanje profesor biologije i kemije. Nakon mnogo
godina rada kao zamjena u brojnim osnovnim školama, od 2013. je zaposlena u
Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića u Osijeku kao nastavnik
biologije i stručnih predmeta u ekologiji, prehrani i kozmetici. Napredovala je u zvanje
profesor mentor 2020. godine, a od iste je godine, od samog osnutka, voditeljica UZ
Ruđerica. Niz godina sudjeluje u različitim školskim i Erasmus+ projektima.
Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima udruge Alumni BiolOs i
studentima Odjela za biologiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi
zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

Poziv u cijelosti pogledajte ovdje. (PDF)