Učenje i poučavanje bazirano na ishodima

166

Predavač: doc.dr.sc. Irena Labak

Sažetak: Kompetencijski pristup u visokoškolskoj pedagogiji mijenja pedagoško-didaktičko-metodički pristup te od nastave usmjerene na nastavnika teži ka nastavi usmjerenoj na studenta kao aktivnog sudionika u vlastitom procesu učenja. Nastavnik u visokoškolskom obrazovanju ima obvezu i odgovornost planirati, pratiti i usmjeravati  obrazovni razvoj studenta i razvoj njegova osobnog potencijala te mora biti osviješten o  važnosti cjeloživotnog učenja pogotovo u dijelu razvoja pedagoških kompetencija. Stoga  s intencijom podrške nastavnicima u njihovom profesionalnom razvoju koji je usklađen s promjenama nastalim transformacijom visokog obrazovanja pozivamo Vas na predavanje koje se održava s ciljem podrške autonomiji nastavnika u visokoškolskom obrazovanju te pružanja pedagoškog znanja o tome kako uskladiti kurikul na razini kolegija sa standardima hrvatskog (HKO) i europskog obrazovanja. Također predavanje pruža uvid kako uskladiti kurikul na razini kolegija s kurikulom na razini nastavne jedinice odnosno kako stvoriti situacije učenja, poučavanja i (samo)vrednovanja koji su konstruktivno usklađeni s ishodima.

Datum i vrijeme održavanja: 13. travnja 2022. u 17:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Irena Labak, docentica je Odjela za biologiju. Nositelj je kolegija Didaktika, Pedagogija, Metodika nastave biologije i ostalih kolegija usmjereni za razvoj pedagoških kompetencija. Trenutno je suradnik na projektu čiji cilj je  osmišljavanje i usavršavanje modela stručnog usavršavanja učitelja. Također radi na projektu tijekom kojeg se razvija aktivno poučavanje/učenje u online okruženju.  Autor je predmetnog kurikuluma Priroda i kurikula međupredmetne teme Učiti kako učiti. Posjeduje dugodišnje iskustvo stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika Biologije, ali i učitelja razredne nastave, pedagoga i odgajatelja. U posljednjih par godina vodi edukaciju sveučilišnih nastavnika Odjela za biologiju provedbom radionica i predavanja. Trenutno je nositelj projekta „Kolegijalno opažanje i profesionalni razvoj sveučilišnih nastavnika“ u sklopu kojeg pruža kolegijalnu podršku nastavnicima Odjela za biologiju u razvoju pedagoških kompetencija.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima udruge Alumni BiolOs i studentima Odjela za biologiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

Poziv u cijelosti pogledajte ovdje. (PDF)