Saga o orlovima štekavcima
Kopačkog rita

702

Predavač:  doc.dr.sc. Alma Mikuška

Sažetak: Gniježđenje orla štekavca Haliaeetus albicilla u Parku prirode Kopački rit poznato je još od 19. stoljeća i traje bez prekida do danas. 1976. godine gnijezdeća populacija je dosegnula svoj minimum od 11 gnijezdećih parova zbog negativnog utjecaja korištenja pesticida i proganjanja, ali je Kopački rit ipak poslužio kao oaza za opstanak preživjelih jedinki. Uspostavom zaštite ugroženih vrsta grabljivica i samog poplavnog područja, te zabranom upotrebe DDT-a, gnijezdeća populacija orla štekavaca u Kopačkom ritu počinje se oporavljati krajem 20. stoljeća, te značajno rasti početkom 21. stoljeća. Ona se danas procjenjuje na 90 parova i predstavlja najgušću gnijezdeću populaciju orlova štekavaca po jedinici površine u Europi. U okviru ovog predavanja prezentirat će se razvoj gnijezdeće populacije štekavaca na području Kopačkog rita, kao i problemi njene zaštite.

Datum i vrijeme održavanja: 29. studenog 2022. u 18 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Doc.dr.sc. Alma Mikuška, zaposlena je na Odjelu za biologiju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predaje predmete vezane za biologiju i ekologiju kralježnjaka, kao i Konzervacijsku biologiju. U svom stručnom i znanstvenom radu bavi se pticama. Poseban fokus u istraživanjima su ptice močvarice iz porodice čaplji , bijele rode, žličarke i orlovi štekavci. Autor i koautor je 29 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima, te 6 knjiga. Sudjelovala je s 35 priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Mentorica je 40 završnih i diplomskih radova. Kao predavač redovito sudjeluje na međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za učitelje i nastavnike biologije.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima udruge Alumni BiolOs i studentima Odjela za biologiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom. Poziv u cijelosti pogledajte OVDJE.