Predavanje: Utjecaj antihistaminika na razvoj mozga

117

Predavač: doc. dr. sc. Vedrana Ivić

 Sažetak: Do 30% svjetske populacije, uključujući i trudnice, pati od alergija. Iako bi se tijekom trudnoće trebala izbjegavati primjena lijekova, potrebno je tretirati alergije kako bi se osigurala dobrobit majke i čeda. Za antihistaminike nema jasnih smjernica o sigurnosti uporabe tijekom trudnoće. Za noviji lijek bilastin nema podataka, a smatra se da je uobičajeno korišteni Claritin (loratadin) siguran za upotrebu tijekom trudnoće nakon 1. tromjesečja. Budući da je histamin neurotransmiter neophodan za ispravan razvoj mozga i živčanog sustava tijekom ranog embrionalnog razvoja, svaka intervencija koja uključuje korištenje antihistaminika može uzrokovati anomalije živčanog sustava. U predavanju će biti predstavljeni rezultati temeljnog istraživanja na štakorima, potomcima majki koje su tijekom trudnoće bile tretirane antihistaminicima desloratadinom ili bilastinom.

Datum i vrijeme održavanja: 28. rujna 2022. u 18 sati

 Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

 Životopis predavača: Vedrana Ivić je docentica u Katedri za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta Osijek. Diplomirala je na Odjelu za biologiju u Osijeku kao profesorica biologije i kemije. 2017. godine završila je doktorski studij Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku „Molekularne bioznanosti“. Tijekom 2010.-2011. usavršavala se na Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Yale. Znanstveni interes Vedrane Ivić je središnji živčani sustav u pretilosti, dijabetesu tipa 2 i stresu. Uz znanstveni rad Vedrana se bavi i popularizacijom znanosti sudjelovanjem na manifestacijama Tjedan mozga i Festival znanosti.

Uvjeti:

Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima udruge Alumni BiolOs i studentima Odjela za biologiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

Poziv u cijelosti pogledajte ovdje. (PDF)