Predavanje: Pretilost vs. kognitivne (dis)funkcije

79

Naslov predavanja: Pretilost vs. Kognitivne (dis)funkcije

Predavač: Doc. dr. sc. Senka Blažetić

Tema predavanja:
Pretilost je jedan od vodećih medicinskih problema s kojim se suočavamo, a koji uvelike utječe na funkciju mozga. Predavanje će govoriti o načinu na koji pretilost mijenja naše kognitivne sposobnosti te o povezanosti dijabetesa s funkcijama mozga.

Mjesto i vrijeme održavanja:
Campus Caffe, Kralja Petra Svačića 1/C, Osijek
27. veljače 2019. 17:00 sati.

Predavanje je otvoreno za javnost, a posebno je namijenjeno članovima udruge Alumni BiolOs te svim biolozima, studentima biologije i srodnih studija.
Prijava na predavanje nije potrebna.