Predavanje: Novi pogledi na postanak života i složenih organizama

246

Predavač: dr. sc. Josip Skejo, znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu, PMF

Sažetak: Život je lakše prepoznati nego li ga definirati pa iako je znanost o postanku života urezana u samu srž biologije od njezinih antičkih početaka, ta grana i dalje obiluje neodgovorenim pitanjima i neispitanim hipotezama. Primjerice, unatoč uvriježenom mišljenju o postanku života kao raširenom praoceanu i bogatoj organskoj prajuhi, suvremena istraživanja i otkrića golemih hidrotermalnih izvorabijelih dimnjaka“ duboko u oceanima bacaju sjenu na koncept ili hipotezu prajuhe. U stijenama bijelih dimnjaka i danas se događaju redoks reakcije koje kao posljedicu imaju stvaranje jednostavnih i složenih organskih spojeva. Usporedno tome, otkriće arheje „Candidatus ‘Prometheoarchaeum syntrophicum’ soj MK-D1“ i nova hipoteza o prvim složenim organizmima kao višejezgrenim stanicama potpuno mijenja dosadašnju viziju papučica ili ameba kao jednostavnih organizama od kakvih je sve krenulo, a pozornost daje složenosti genoma i fiziologije kao ishodišnoj točki za daljnje pojednostavljenje. Drugim riječima, eukariotski predak više je nalikovao gljivi nego jednostaničnim bičašima.

Datum i vrijeme održavanja: 26. travnja 2023. u 18:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Entomolog i evolucijski biolog dr. sc. Josip Skejo asistent je na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Rođen je 1992. u Šibeniku, gdje je završio osmoljetku, a srednju je školu pohađao u Sinju. Fakultetsko obrazovanje stekao je u Zagrebu gdje je doktorirao 2022. Terenski je, laboratorijski i muzejski biolog bogatog domaćeg i međunarodnog iskustva. Teren je izučio pod mentorstvom dr. sc. Nikole Tvrtkovića. Objavio je 50ak radova citiranih 700 puta i opisao preko 60 svojti novih za znanost. Član je IUCN-ove komisije za zaštitu ravnokrilaca, gdje je koautorirao preko 150 stručnih radova. Član je državnog povjerenstva za natjecanje iz biologije.

Uvjeti:

Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima udruge Alumni BiolOs i studentima Odjela za biologiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

Poziv u cijelosti pogledajte ovdje. (PDF)