ONLINE PREDAVANJE: GUJAVICE – INŽENJERI EKOSUSTAVA I BIOINDIKATORI

413

Alumni BiolOs online predavanje

Gujavice – inženjeri ekosustava i bioindikatori

Predavač: izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Sažetak: Gujavice se često nazivaju „inženjerima ekosustava“ zbog uloga koje imaju u održavanju strukture tla, miješanju različitih slojeva, poboljšanju prozračivanja i propusnosti tla za vodu, odnosno sposobnosti da izravno utječu na svoj okoliš kao i raspoloživost resursa drugih organizama. Važne su kao sastavni dio hranidbenih mreža u terestričkim ekosustavima, ali i za istraživanje utjecaja zagađivala na ekološke sustava tla. One su i bioindikatori kvalitete tla, no i indikatori zagađenja tla te modelni organizmi u ekotoksikološkim istraživanjima. Gujavice imaju važnu ulogu u razgradnji organske tvari i recikliranju hranjivih tvari te se u uzgoju koriste u kompostiranju, filtraciji i remedijaciji. Iz nekih vrsta su izolirani i sintetizirani različiti bioaktivni spojevi. Njima je fasciniran bio i Darwin koji ih je smatrao jednima od najvažnijih organizama u stvaranju svijeta kakvog poznajemo.

Datum i vrijeme održavanja: 15. lipnja 2021. u 18:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača:

Davorka Hackenberger Kutuzović je studij Biologije i kemije završila 2001. godine u Osijeku, nakon kojeg je upisala poslijediplomski studij iz područja prirodnih znanosti, smjer ekologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je doktorirala 2012. godine. Od 2006. godine je zaposlena na Odjelu za biologiju. Sudjelovala je u više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te u privrednim projektima. Objavila je više od 30 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima.

http://www.biologija.unios.hr/wp-content/uploads/cv-hr/davorka-kh-hr.pdf

Uvjeti:

Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima udruge Alumni BiolOs i studentima Odjela za biologiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

Poziv pogledajte u cijelosti ovdje. (PDF)