Alumni BiolOs online predavanje: Povezanost tjelesne aktivnosti i društvenog kapitala kod adolescenata

228

Predavač: dr. sc. Maja Starčević

Sažetak: Definirajući društveni kapital kao skup kulturnih osobina koje stvaraju i održavaju međusobno povjerenje i suradnju među članovima određene društvene zajednice i primjenjujući istu na životni stil starijih adolescenata, te važnost dosadašnjih istraživanja koja upućuju na redovitu tjelesnu aktivnost i pravilnu prehranu, uočen je problem pretilosti kod adolescenata u odnosu na tjelesnu aktivnost. Istraživanje je provedeno na 1002 ispitanika muškog i ženskog spola do 20 godina kronološke dobi. Živimo u društvu koje je tehnološki vrlo napredno i u kojem mladi ljudi imaju sve više materijalnoga, ali je njihovo zdravlje uvelike narušeno tzv. sedentarnim načinom života, što za posljedicu ima pretilost i prevalenciju oboljenja kardiovaskularnog, cerebrovaskularnog i lokomotornog sustava. Predavanje će predstaviti rezultate istraživanja utjecaja društvenog kapitala na uhranjenost studenata kasne adolescentne dobi. Istraživanjem su potvrđene hipoteze da su adolescenti koji se nalaze na višoj razini na ljestvici društvenoga kapitala aktivniji i da više brinu o zdravlju.

Datum i vrijeme održavanja: 7. ožujka 2023. u 17.30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Maja Starčević rođena je 1976. godine.  Diplomirala je biologiju i kemiju na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 2001. godine i stekla zvanje profesor biologije i kemije. Obranila je magistarski rad pod naslovom „Sinteza novih derivata 7-hidroksikumarina i njihovi biološki učinci na rast ljudskih stanica ‘in vitro‘“ 2011. godine  na poslijediplomskom interdisciplinarnom studiju Zaštita prirode i okoliša na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku i Institutu Ruđera Boškovića u Zagrebu te stekla akademski stupanj magistrice znanosti, iz znanstvenog polja biologija. Upisala je Sveučilišni doktorski studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu i 2020. obranila doktorski rad pod naslovom „Utjecaj društvenoga kapitala na uhranjenost studenata kasne adolescentne dobi u odnosu na tjelesnu aktivnost“. Od 2009. godine zaposlena je u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića u Osijeku kao nastavnica biologije i kemije.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima udruge Alumni BiolOs i studentima Odjela za biologiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

Poziv u cijelosti pogledajte ovdje. (PDF)