ALUMNI BIOLOS ONLINE PREDAVANJE 2022.: MAKROALGE – SKRIVENO BOGATSTVO JADRANSKOG MORA

433

Alumni BiolOs online predavanje 2022.

Makroalge – skriveno bogatstvo Jadranskog mora

 Predavač: dr. sc. Ana-Marija Cikoš

 Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti detaljnije o problematici kojom se bavi projekt Bioprospecting Jadranskog mora, faze koje uključuje, dosadašnja saznanja i rezultate te buduće aktivnosti. Detaljnije će biti iznijeti rezultati dobiveni na makroalgama, a koje su bile predmet istraživanja doktorske disertacije predavačice. Bit će predstavljene različite metode ekstrakcije bioaktivnih spojeva, analize njihovog kemijskog sastava, a isto tako i pojedine biološke aktivnosti koje su utvrđene za različite vrste makroalgi. Također, provedena su istraživanja koja ukazuju na potencijal primjene makroalgi u različitim industrijama, a ponajviše u farmaceutskoj industriji. Osim znanstvenog dijela, u sklopu predavanja bit će predstavljene i aktivnosti popularizacije znanosti u kojima predavačica sudjeluje te ih organizira uz pomoć svog BioLab tima na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.

Datum i vrijeme održavanja: 13. lipnja 2022. u 16:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Ana-Marija Cikoš, nedavno je stekla akademski stupanj doktorice znanosti te je zaposlena kao postdoktorand na projektu Bioprospecting Jadranskog mora na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek. U cilju znanstvenog usavršavanja boravila je u Irskoj, Portugalu i Poljskoj u sklopu Erasmus i PROM programa. Do sada je objavila 15 znanstvenih radova iz skupine a1, jedno poglavlje u knjizi te jedno poglavlje u priručniku. Rezultate svojih istraživanja prezentirala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u obliku usmenih i posterskih priopćenja. Dobitnica je 3 dekanove nagrade za uspjeh u studiranju te nagrade Lions Cluba Osijek za najboljeg studenta završne godine na diplomskom studiju.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima udruge Alumni BiolOs i studentima Odjela za biologiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

Poziv u cijelosti pogledajte ovdje.