“Vampirice bez zubi”

Predavač: doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević

Komarci su kukci napasnici koji su na našim prostorima prisutni svake godine od ranog proljeća do kasne jeseni. Tada lete, zuje, uznemiruju i bodu… Ne grizu. I ne samo da nam svojom nazočnošću stvaraju nelagodu, oni su i potencijalni prenositelji uzročnika zaraznih bolesti kao što su malarija, groznica Zapadnog Nila, žuta groznica, Denga groznica, Zika groznica, Chikungunya groznica i druge. Na svijetu ima više od 3500 vrsta komaraca. Za razvoj i razmnožavanje trebaju vodu i tada koriste prirodna vodena staništa ili pak umjetna. Kako bismo se uspješno obranili od komaraca važno je razumjeti njihov životni ciklus i ponašanje. I mi sami možemo pomoći u smanjenju broja komaraca u svojem okruženju na način da uklonimo svu stajaću vodu koja može postati njihovo leglo i tako očuvamo zdravlje šire društvene zajednice.

“Mikroplastika i ja”

Predavač: doc. dr. sc. Anita Galir Balkić

Prisutnost plastike u svakodnevnom životu je veliki ekološki problem. No izuzev općepoznatih problema zbrinjavanja plastike, danas znamo da manje fragmente plastike tzv. mikroplastiku pronalazimo i u vodi za piće, hrani namjenjenoj ljudima te zraku. Mikroplastika se u tijelu može akumulirati i izazvati različite toksične reakcije uslijed otpuštanja monomera plastike, aditiva ili adsorbiranih ekoloških onečišćivača koji potiču ili pojačavaju imunološki odgovor. Endokrini disruptori prisutni u plastici utječu i na druge biološke procese kao što su rast, metabolizam, reprodukciju i, kritično, rani razvoj. Cilj je predavanja otkriti kako kemijski spojevi koji mogu biti biološki aktivni pri malim koncentracijama djeluju na ljudsko tijelo, te koje su nam prilike i budući izazovi.

“Skriveni svijet kukaca”

Predavač: mr. sc. Ivana Vrućina

Radionica „Skriveni svijet kukaca“ organizirana je u dva dijela. U prvom dijelu radionice upoznajemo se sa svijetom kukaca kroz različite vrste, učimo o povijesti postanka kukaca, njihovoj građi, sličnosti i razlikama, upoznajemo glavne skupine kukaca te usvajamo znanja o tome kako jedno entomološko istraživanje treba izgledati. U drugom dijelu radionice izlazimo na teren te primjenjujemo usvojeno znanje. Uzorkujemo različite kukce te izrađujemo trajne preparate.

“Toksični mozak”

Predavač: doc. dr. sc. Senka Blažetić

Kemikalije su svuda oko nas! Količina različitih kemikalija u okolišu je u konstantnom porastu. Neke od njih nazivamo neurotoksinima jer imaju direktan utjecaj na funkcije mozga. Izbjeći kemikalije je gotovo nemoguće, ali je zato bitno upoznati njihove karakteristike i način na koji utječu na organizam što nam u konačnici osigurava zdraviji život. Kroz ovu temu upoznat ćemo neurotoksine i način na koji utječu na živčane stanice koje šalju, primaju i obrađuju informacije, te koje su posljedice njihovog djelovanja.

USKORO!!

Vješte Radoznale Ambciozne Najinteligentije Empatične – VRANE”

Predavač: Doc.dr.sc. Alma Mikuška

Porodica vrana (Corvidae) smatra se jednom od najinteligentnijih skupina životinja. Najnovija istraživanja pokazuju kako vrane mogu rješavati kompleksne probleme, upotrebljavati alate, predviđati buduće događaje, razumijevati stanja svijesti drugih jedinki, pa čak i pamtiti lica ljudi koji im žele nauditi ili im činiti dobro. Vrane su se evolucijski prilagodile životu u urbanim ekosustavima, gnijezde se i okupljaju u gradovima. Predavanje će predstaviti i rezultate istraživanja biologije, ekologije i ponašanja vrana na području Osijeka i okolice u proteklih 30 godina.

“Mozak pamti COVID!  Ili ipak ne?”

Predavač: Doc. dr. sc. Senka Blažetić

Mozak je organ koji kontrolira naše fiziološke procese, misli i postupke. Ukratko, mozak kontrolira sve! Tijekom pandemije mogli smo čuti kako su određena istraživanja pokazala promjene u mozgu kao što je smanjenje sive tvari, koje su posljedica zaraze SARS-CoV-2 virusom. Kako se onda pandemija odražava na sam mozak? Je li pandemija zaista tako traumatično iskustvo? Što ćemo zapamtiti o pandemiji? Kako možemo zaštiti mozak i od čega ga trebamo štitit? Sve to i još puno zanimljivih činjenica naučit ćemo kroz ovo predavanje.

“Mikroplastika u vodnim tijelima”

Predavač: Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić

Sveprisutnost mikroplastike u svim vodnima tijelima na Zemlji potaknula je brzorastući trend istraživanja navedene problematike no stvarni štetni učinci ovog sintetičkog polimera su još uvijek vrlo fragmentirani. Putovi unosa mikroplastike u vodene ekosustave, utjecaj na ishranu heterotrofnih organizama, moguće promjene fizioloških procesa na različitim razinama biološke organizacije te potencijalna uloga mikroplastike kao supstrata za rast mikroorganizama i prijenosnika za širenje patogena samo su neke od aktualnih tema koje istražuju i znanstvenici Odjela za biologiju. Osim prezentacije rezultata domaćih istraživanja, cilj je predavanja detektirati i otvorena pitanja te nedostatke u dosadašnjim istraživanjima na globalnoj razini te na koji način svi možemo doprinijeti rješenju problema.

“Primarni producenti voda”

Predavač: doc. dr. sc. Filip Stević

Primarni producenti voda su ključni elementi u biogeokemijskom ciklusu ugljika i u regulaciji koncentracije ugljikovog dioksida na Zemlji. Smatra se da 1/3 od ukupnih emisija ugljikovog dioksida završi u oceanima te utječe na promjene kemijskog sastava oceana, promjene pH vrijednosti i dr. Primarni producenti koriste ugljikov dioksid za stvaranje hrane i kisika te se procjenjuje da proizvode više od 50% ukupnog kisika na Zemlji. U ovom će predavanju biti naglasak na utjecaju različitih okolišnih čimbenika na primarne producente voda. Razmotrit će se utjecaj porasta temperature, koncentracije hranjivih tvari i zagađenja na sve češću pojavu toksičnih cvatnji, razvoja i dominacije invazivnih vrsta u slatkim i slanim vodama.

“Holocen i antropocen”

Predavač: doc. dr. sc. Filip Stević

Holocen je stabilno interglacijalno razdoblje u kojem je prosječna globalna temperatura varirala za samo 1 °C. Ovakve stabilne temperature su omogućile stabilnu razinu mora, predvidiva godišnja doba, raznolika staništa s pripadajućim biljnim i životinjskim vrstama, razvoj poljoprivrede i brojnih kultura te samim time i razvoj prvih velikih civilizacija. U ovom će se predavanju analizirati prednosti holocena te prelazak u tzv. antropocen – „doba ljudi“ u kojem dolazi do velikih promjena u izuzetno kratkom vremenskom razdoblju (procjenjuje se da se temperaturu zemlje u zadnjih 50-100 godina povećala za više od 1 °C). Nadalje, ukazat će se na posljedice krčenja šuma, intenzivne poljoprivredne proizvodnje, životinjskih farmi (monokultura) i prekomjernog izlova ribe.

“Vampirice  bez zubi”

Predavač: doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević

Komarci su kukci napasnici koji su na našim prostorima prisutni svake godine od ranog proljeća do kasne jeseni. Tada lete, zuje, uznemiruju i bodu… Ne grizu. I ne samo da nam svojom nazočnošću stvaraju nelagodu, već su i potencijalni prenositelji uzročnika zaraznih bolesti kao što su malarija, groznica Zapadnog Nila, žuta groznica, Denga groznica, Zika groznica, Chikungunya groznica i druge. Na svijetu ima više od 3500 vrsta komaraca. Za razvoj i razmnožavanje trebaju vodu koja se nalazi u prirodnim ili pak umjetnim staništima. Kako bismo se uspješno obranili od komaraca važno je razumjeti njihov životni ciklus i ponašanje. I mi sami možemo pomoći u smanjenju broja komaraca u svojem okruženju na način da uklonimo svu stajaću vodu koja može postati njihovo leglo. Na taj način čuvamo svoje zdravlje ali i zdravlje cijele društvene zajednice.