Alumni BiolOs

O udruzi Alumni BiolOs

Alumni Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Alumni BiolOs) je dobrovoljna strukovna udruga čija je osnovna misija izgraditi i ojačati međusobnu povezanost i suradnju svih generacija bivših studenata, s ciljem poticanja razmjene znanja i iskustva kroz aktivno sudjelovanje u stručnim, obrazovnim i istraživačkim djelatnostima na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Udruga je osnovana 26. ožujka 2018. godine te upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. Vizija Alumni BiolOs je ojačati ugled Odjela za biologiju te poboljšati stručnost i prepoznatljivost diplomiranih studenata i njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Tko se može učlaniti i kako?

U Alumni BiolOs mogu se učlaniti svi bivši studenti koji su završili jedan od studija (dodiplomski, preddiplomski, diplomski) na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ili nekom od pravnih prednika (Pedagoški ili Filozofski fakultet u Osijeku). Članom se postaje ispunjavanjem prijavnog obrasca na službenoj mrežnoj stranici Odjela za biologiju. 
Područja djelovanja Udruge su obrazovanje, znanost i istraživanje, međunarodna suradnja, zaštita okoliša i prirode te socijalna i kulturna djelatnost.
Članovi upravljaju Udrugom putem izabranih predstavnika u Skupštini te drugim tijelima Udruge.

Članstvo se ostvaruje ispunjavanjem prijavnog obrasca na službenoj mrežnoj stranici Odjela za biologiju i uplatom godišnje članarine. Za upute nas kontaktirajte putem elektroničke pošte (alumni@biologija.unios.hr)

Upravni odbor:
• Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić, predsjednica
• doc. dr. sc. Anita Galir Balkić, predstavnica članova
• Doc. dr. sc. Senka Blažetić, prva podpredsjednica
• Magdalena Sikora, prof. biologije i kemije, druga podpredsjednica
• Matej Šag, mag. biol., tajnik
• Mario Jakopec, prof. biologije i kemije, predstavnik članova
• Alma Keglević, prof. biologije i kemije, predstavnica članova

Predstavnici članova u Skupštini:
• Nikolina Bek, mag. prot. nat. et amb.
• Doc. dr. sc. Irena Labak
• Ivana Plavšin, mag. biol.
• Vlatko Rožac, prof. biologije i kemije

Nikolina Bek, mag. prot. nat. et amb. /administratorica/

Kontaktirati nas možete putem elektroničke pošte: alumni@biologija.unios.hr

Naše aktivnosti također možete pratiti na društvenim mrežama: