“Toksični mozak”

144

Predavač: doc. dr. sc. Senka Blažetić

Kemikalije su svuda oko nas! Količina različitih kemikalija u okolišu je u konstantnom porastu. Neke od njih nazivamo neurotoksinima jer imaju direktan utjecaj na funkcije mozga. Izbjeći kemikalije je gotovo nemoguće, ali je zato bitno upoznati njihove karakteristike i način na koji utječu na organizam što nam u konačnici osigurava zdraviji život. Kroz ovu temu upoznat ćemo neurotoksine i način na koji utječu na živčane stanice koje šalju, primaju i obrađuju informacije, te koje su posljedice njihovog djelovanja.