HRVATSKO DRUŠTVO ZA BILJNU BIOLOGIJU

HRVATSKO BIOLOŠKO DRUŠTVO

HRVATSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO

HRVATSKO BOTANIČKO DRUŠTVO

HRVATSKO MIKROBIOLOŠKO DRUŠTVO

HRVATSKO DRUŠTVO ZA BIOKEMIJU I MOLEKULARNU BIOLOGIJU

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROZNANOST

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

HRVATSKO DRUŠTVO ZA BIOKEMIJU I MOLEKULARNU BIOLOGIJU

HRVATSKO ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO

BIOM – UDRUGA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

HRVATSKO DRUŠTVO BILJNIH FIZIOLOGA

HRVATSKO TOKSIKOLOŠKO DRUŠTVO

EMCA- EUROPEAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION

IAD –INTERNATIONAL ASSSOCIATION FOR DANUBE RESEARCH SOCIETY OF WETLANDS SCIENTISTS

HNE CLUB – International 4-HydroOxynonenal-Club

SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY

SOCIETY OF WETLANDS SCIENTISTS

SOCIETY OF ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY

 RECOOP HST (već je dodano na web stranici)

 Odjel za biologiju zadnje četiri godine sudjeluje u RECOOP HST istraživačkom udruženju kao samostalna institucija s pravom glasa u Vijeću organizacije. Prije službenog uključenja djelatnici Odjela za biologiju, sudjelovali su osobno preko Medicinskog fakulteta u Osijeku. RECOOP HST udruženje čini 18 sveučilišta i akademskih ustanova iz 9 zemalja središnje i istočne Europe (Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Ukrajina), Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. (Info link: https://www.cedars-sinai.edu/Research/Research-Administration/Recoop/)

Osnovni cilj ovakvog istraživačkog udruženja je unapređenje istraživačke i međunarodne suradnje i pružanje platforme za znanstveno umrežavanje u prirodnim znanostima. Osnovni istraživački smjerovi kojima se udruženje trenutno bavi odnose se na istraživanje osnovnih mehanizama kardiovaskularnih, metaboličkih, neurodegenerativnih bolesti i raka, reprodukcije kao i upotreba nanotehnologije u području biologije i medicine.

Do sada su u sklopu RECOOP HST projekata napisana 2 diplomska rada (Zorica Vitić i Ana Vuković) i jedan završni (Julijana Kljajić). Stručne prakse studenata Odjela za biologiju u Laboratoriju za biokemiju također se jednim dijelom odrađuju na RECOOP HST projektima. U 2018. godini je u organizaciji RECOOP-a održan prvi međunarodni Studentski kongres u Budimpešti na kojem je sudjelovala studentica Odjela za biologiju Sara Šormaz.

U dosadašnjoj suradnji Odjela za biologiju s RECOOP HST udruženjem objavljeno je 5 orginalnih znanstvenih radova, 4 kongresna priopćenja u CC časopisima i 12 sažetaka u zbornicima skupova.