Zavod za ekologiju voda – Radovi studenata – Završni radovi

2020.

Djedović, Ivana (2020) Invazivne biljke na području Velimirovca i Lile, 2020., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Glibota, Doris (2020) Morfologija i razvoj sporocista Leucochloridium spp. u ticalima puževa, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Lončar, Laura (2020) Značajke ljekovitih biljaka u etnomedicini đurđevačkog kraja, 2020., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Seletković, Matej (2020) Primjena fotografije u determinaciji alga i cijanobakterija, 2020., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

2019.

Davidović, Ramona-Ana (2019) Raznolikost mikrofita na prirodnim podlogama u jezeru Jošava, 2019., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Fleis, Karlo (2019) Invazivne fitoplanktonske vrste dunavskog bazena, 2019., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kiseljev, Andrej (2019) Utjecaj zagađenja bukom na morske beskralježnjake, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Sabo, Nikolina (2019) Utjecaj selena na sadrţaj glutationa i antioksidacijsku aktivnost u stanicama alge Monoraphidium cf. contortum, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

2018.

Nikolašević, Rahela (2018) Antropogeni utjecaji na fitoplankton jezera Jošava, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Domjan, Lucija (2018) Morfološke i anatomske karakteristike malog kaćuna (Orchis morio L.) na različitim tipovima staništa, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Eržić, Ivana (2018) Primjena samoniklog bilja na području Đakovštine, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Mandir, Tomislav (2018) Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na području Osijeka, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Marinčić, Dragica (2018) Djelovanje čivitnjače na klijavost i razvoj lucerne i suncokreta, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Martinović, Ana (2018) Djelovanje čivitnjače na razvoj i klijavost pšenice i djeteline, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Šimić, Mario (2018) Utjecaj čivitnjače (Amorpha fruticosa L.) na razvoj alga, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Vincetić, Monika (2018) Širenje vrste Amorpha fruticosa L. na području Županje, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Vukres, Ana (2018) Ljekovite biljke na Đurđevačkim pijescima, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

2017.

Kiridžija, Matej (2017) Upotreba alga u proizvodnji biogoriva, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Mitrović, Maja (2017) Primjena slatkovodnih pijavica u ekološkim istraživanjima, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Hmura, Marija (2017) Tradicionalna upotreba samoniklog bilja na području Našica, 2017., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Horvatinčić, Irena (2017) Utjecaj površinski aktivnih spojeva na alge u vodenim ekosustavima, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Katanić, Nataša (2017) Utjecaj okolišnih varijabli na razvoj zajednica planktonskih rakova Dunava, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kristić, Tea (2017) Primjena alga u kozmetičkoj industriji, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Sabljak, Domagoj (2017) Medonosna flora i karakterizacija peluda u medu požeškog kraja, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Šelja, Valentina (2017) Alge termalnih voda, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

2016.

Cindrić, Jelena (2016) Metode uzgoja i svojstva različitih vrsta vrkute (Alchemilla spp.), završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kolar, Ana (2016) Jestive gljive Istočne Hrvatske, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kovačević, Marija (2016) Orhideje u flori područja Stare Kapele, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Matović, Doris (2016) Alge u prehrani čovjeka, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Petrošanec, Stela (2016) Ljekovite biljke travnjačkih površina, 2016., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Šunić, Katarina (2016) Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

2015.

Ivković, Nikolina (2015) Invazivne tropske alge iz roda Caulerpa u Jadrnaskom moru, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kukić, Stefani (2015) Bioluminiscencija alga, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Školka, Anastazija (2015) Širenje invazivne cijanobakterije Cylindrospermopsis raciborskii u Hrvatskoj i svijetu, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Baković, Adrijana (2015) Mikrofitske zajednice u obraštaju akvatičkih biotopa Kopačkog rita, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Đurkić, Ivan (2105) Horizontalna distribucija fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek