Zavod za ekologiju voda – Radovi studenata – Diplomski radovi

2020.

Dujmović, Matea (2020) Zajednica trzalaca (Diptera, Chironomidae) u makrozoobentosu močvare Palud te u barama na području Istre, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Katanić, Nataša (2020) Utjecaj temperaturnih ekstrema na proljetno – ljetni razvoj zajednice zooplanktona, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kristić, Tea (2020) Promjene funkcionalnih skupina fitoplanktona u Sakadaškom jezeru (Park prirode Kopački rit), diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Mandir, Tomislav (2020) Raznolikost mikrofita u epiksilonu u Sakadaškom jezeru, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Martinović, Ana (2020) Razvoj mikrofita u obraštaju na mikroplastici u Sakadaškom jezeru (poplavno područje Kopačkog rita) i rijeci Dravi, 2020., diplomski, Odjel za biologiju, Osijek

Nikolašević, Rahela (2020) Kratkoročne promjene sastava fitoplanktona Drave i Sakadaškog jezera u jesenskom razdoblju, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Vuić, Nera (2020) Nametnički oblići u babuškama (Carassius gibelio Bloch, 1782) u vodama Parka prirode Kopački rit, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

2019.

Bukić, Ana (2019) Raznolikost i zastupljenost dijatomeja u fitoplanktonu Sakadaškog jezera (Park prirode Kopački rit), diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Cindrić, Jelena (2019) Fitoplankton Kopačkog jezera u uvjetima ekstremnih poplava, diplomski rad, diplomski, Odjel za biologiju, Osijek

Mitrović, Maja (2019) Trzalci (Chironomidae, Diptera) u zajednici makrozoobentosa umjetnih vodenih tijela, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Perić, Petra (2019) Zastupljenost lišajeva iz sveze Lobarion pulmonariae u Parku prirode Papuk, diplomski rad, Odjel za biologiju ; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Osijek

Sabo, Nikolina (2019) Utjecaj selena na sadržaj glutationa i antioksidacijsku aktivnost u stanicama alge Monoraphidium cf. contortum, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

2018.

Marić, Ivona (2018) Utjecaj masovnog razvoja plivajuće nepačke (Salvinia natans (l.) All.) na sastav i brojnost fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kolobarić, Andrea (2018) Fitoplankton rijeke Dunav u ekstremnim hidrološkim uvjetima, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Jonjić, Katarina (2018) Struktura mikrofita u obraštajnim zajednicama na plivajućoj nepački (Salvinia natans (L.) ALL.) u poplavnom području Kopačkog rita, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kovačević, Marija (2018) Orhideje kao pokazatelji stanja suhih kontinentalnih travnjaka – istraživanja na području Stare Kapele (obronci Požeške gore), diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kresonja, Matija (2018) Urbana vodena staništa, zanemareni izvori bioraznolikosti – usporedba zajednica trzalaca (Chironomidae, Diptera) u fontanama, bajerima i rijeci Dravi, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Pilipović, Ana (2018) Utjecaj selenita na rast i antioksidacijski odgovor zelene mikroalge Monoraphidium cf. contortum, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Pritišanac, Ena (2018) Ličinke trzalaca (Chironomidae, Diptera) u epiftskim zajednicama plitkog slatkovodnog ekosustava, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Zovkić, Juro (2018) Epifitska i epilitska lišajska flora područja Lapjaka (Park prirode Papuk), diplomski rad, Odjel za biologiju ; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Osijek

2017.

Damjanović, Alojzija (2017) Dinamika funkcionalnih skupina fitoplanktona rijeke Dunav, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Bek, Nikolina (2017) Struktura i dinamika mikrofitskih zajednica vodenih biotopa u različitim ekološkim uvjetima, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kovačević, Kristina (2017) Struktura fitoplanktona u Kopačkom jezeru u ljetnom i zimskom razdoblju, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Majetić, Dajana (2017) Prisutnost peludnih zrnaca breze (Betula spp.) na području Osijeka, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Školka, Anastazija (2017) Fitoplankton i fizikalno-kemijski čimbenici melioracijskih kanala Kopačkog rita, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

2016.

Ergović, Viktorija (2016) Raznolikost trzalaca (Diptera, Chironomidae) u Republici Hrvatskoj, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Koh, Miran (2016) Struktura i dinamika zajednice ličinki trzalaca (Chironomidae, Diptera) u slivu rijeke Dobre, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Plešić, Danijela (2016) Razvoj alga u obraštajnim zajednicama u poplavnom području Dunava (Sakadaško jezero), diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

2015.

Đurkić, Ivan (2015) Horizontalna distribucija fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

2014.

Dermišek, Nataša (2014) Fauna ličinki trzalaca u perifitonu prirodne podloge Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Ivanko, Mirna (2014) Utjecaj vertikalne stratifikacije na distribuciju fitoplanktona u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Kadić, Valentina (2014) Prostorna i vremenska varijacija kvalitativnog i kvantitativnog sastava ličinki Ceratopogonidae (Diptera) prirodnih podloga (Sakadaško jezero). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Laslo, Mihaela (2014) Sezonske promjene u stimulaciji bakterioplanktona labilnom organskom tvari. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Louvar, Borna (2014) Trofička struktura slobodnoživućih akvatičkih nematoda u epiksilonu Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Milić, Ana (2014) Vertikalna distribucija različitih morfoloških oblika vrste Cylindrospermopsis raciborskii u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Štefanac, Marijana (2014) Sezonska dinamika vrste Skeletonema potamos u fitoplanktonu Dunava. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Vikert, Tanja (2014) Utjecaj sezonskih čimbenika na razvoj zajednica alga epiksilona u poplavnom području Dunava. Odjel za biologiju, Osijek

2013.

Dundović, Marija (2013) Fauna vodenih beskralježnjaka perifitona prirodnih podloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na maločetinaše. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Kuna,  Elvira (2013) Dinamika koliformnih bakterija u poplavnom području Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Nikolić, Marina (2013) Fauna sedimenta litorala Sakadaškog jezera u Parku prirode Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Pekez, Maja (2013) Invazivne vrste vodenih beskralježnjaka u rijeci Dravi na području grada Osijeka. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Štivičević, Marija (2013) Utjecaj poplava na vertikalnu distribuciju fitoplanktona Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

2012.

Jovanovac, Andrijana (2012) Razvoj alga u obraštajnim zajednicama Sakadaškog jezera u stabilnim hidrološkim uvjetima. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Nikić, Marija (2012) Formiranje epiksilona u poplavnom području Kopačkog rita. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

2011.

Bajivić, Tatjana (2011) Makrofauna metafitona/perifitona jezera Sakadaš s osvrtom na vodenog pauka – Argyroneta aquatica.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Benić, Marina (2011) Eko-projekt “Kopački rit”. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Bermanec, Biljana (2011) Prisutnost i karakteristike različitih razvojnih stadija vrste Bithynia tentaculata (Gastropoda) na umjetnim podlogama u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Bertić, Ljubica (2011) Kvalitativni i kvantitativni sastav faune perifitona umjetnih podloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na trofičku strukturu faune.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Kovačević, Tonka (2011) Sastav faune ličinki trzalaca (Chironomidae, Diptera) u obraštaju umjetnih podloga.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Lebinac, Martina (2011) Horizontalna distribucija fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Piskač, Maja (2011) Uspješnost stvaranja biofilma i stimulacija nutrijentima uzoraka obraštaja i vode iz Sakadaškog jezera.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Popić, Zoran (2011) Utjecaj svjetlosti na vertikalnu distribuciju fitoplanktona Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

2010.

Bilić, Sanja (2010) Usporedba kvalitativnog sastava fitoplanktona i perifitona Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Bošnjak, Biljana (2010) Promjene sastava fitoplanktonske zajednice Sakadaškog jezera u kratkim vremenskim intervalima. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Franić, Mario (2010) Fauna dugoživaca (Tardigrada) lišajeva. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Horvat, Helena (2010) Fauna mahovnjaka na umjetnim podlogama (plastičnom okviru i stakalcima) u Sakadaškom jezeru, Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Ister, Emina (2010) Naseljavanje perifitonskih alga na umjetne podloge u Sakadaškom jezeru, Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Marinović, Josipa (2010) Vertikalna distribucija fitoplanktona Sakadaškog jezera u srpnju 2008. godine. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Perić, Željka (2010) Specijalizirane pokretne zadruge mahovnjaka (Bryozoa) umjetnih podloga u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Radonić, Brankica (2010) Vertikalna distribucija fitoplanktona Sakadaškog jezera u siječnju 2008. godine. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Rajčić, Vedrana (2010) Odnosi unutar zajednice perifitona umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (biomasa perifitona ~ Stylaria lacustris, Oligochaeta). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Šimunović, Marina (2010) Kvalitativni i kvantitativni sastav fitoplanktona Dunava kod ušća Hulovskog kanala. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

2009.

Bernarda, Musović (2009) Dinamika naseljavanja alga u obraštajnim zajednicama (Sakadaško jezero, Kopački rit).  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Bračun, Stanislava (2009) Fauna mahovnjaka na umjetnoj podlozi u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Gracek, Tamara (2009) Brojnost i veličinske kategorije školjkaša Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) u perifitonu umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Martina, Flisar (2009) Perifitonske zajednice alga u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Stanković, Tatjana (2009) Hranidbene kategorije oblića u perifitonu Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Širac, Ivana (2009) Zajednica kolnjaka (Rotatoria) perifitona na umjetnim podlogama u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Tomek, Igor (2009) Korelacija između biomase perifitona i brojnosti ličinki trzalaca (Chironomidae) na umjetnoj podlozi, Sakadaško jezero. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

2008.

Lešković, Barbara (2008) Fauna trepetljikaša perifitona umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Luketić, Danijela (2008) Fauna perifitona na umjetnoj podlozi u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Turković, Ivana (2008) Fauna okućenih ameba (Testacea) perifitona umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

2007.

Dakić, Gabrijela (2007) Hydra oligactis (Pallas, 1766.) na makrofitskoj vrsti Myriophyllum spicatum L. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Kišić, Ivana (2007) Meiofauna i nematofauna u sedimentu eulitorala Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Pavlović, Dinka (2007) Predatorske ličinke kukaca u asocijaciji s makrofitskom vrstom Myriophyllum spicatum L. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Sandra, Maček (2007) Fitoplankton Dunava na području Parka prirode Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek