Voditeljstva i suradnje članova Zavoda za biokemiju i ekofiziologiju biljaka na projektima

 • 2019 – 2022    Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052), „Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv ”, Europski fond za regionalni razvoj, nositelj: Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku; partner: Odjel za biologiju
 • 2019 – 2022    Odgovor ozime pšenice na biotičke i abiotičke stresove izazvane klimatskim promjenama (KK.01.1.1.04.0067), „Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv ”, Europski fond za regionalni razvoj, nositelj Poljoprivredni institut u Osijeku; partner: Odjel za biologiju
 • 2019 – 2022    Primjena nanobiotehnologije za suplementaciju hrane sa selenom (IP-2018-01-8119); Hrvatska zaklada za znanost, projekt provodi Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku; Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2019 – 2022    Dynamics of virus infection in mycovirus-mediated biological control of a fungal pathogen; Croatian-Swiss Research Programme – CSRP (IZHRZ0_180651); Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2019 – 2022    Povećanje otpornosti pšenice na abiotičke i biotičke stresove (Improving resistance of wheat to abiotic and biotic stress); Hrvatsko-kineska bilateralna suradnja; Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2019 – 2021    Analyses of the influence of leaf rust (Puccinia triticina Erikss.) on carbohydrate and antioxidant metabolism and phytohormones of wheat by combining multispectral imaging with physiological phenotyping; European Plant Phenotyping Network 2020 (EPPN2020); Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2019 – 2020    Genska varijabilnost sorti ozime pšenice na temelju otpornosti na fuzarijsku palež klasa (Genetic variability of winter wheat varieties based on Fusarium head blight resistance); Hrvatsko-mađarska bilateralna suradnja; Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2019 – 2020    Nutritivna vrijednost klijanaca pšenice biofortificiranih selenom; interni znanstveno-istraživački projekt Odjela za biologiju
 • 2019 – 2020    Molekularna karakterizacija gljive Ophiostoma novo-ulmi u Hrvatskoj; interni znanstveno-istraživački projekt Odjela za biologiju
 • 2019 – 2020    Utjecaj pesticida na ponašanje gujavica primjenom testa izbjegavanja; interni znanstveno-istraživački projekt Odjela za biologiju
 • 2019 – 2020    Preliminarna istraživanja primjene Lemna testa u procjeni kvalitete vode Topoljskog Dunavca; interni znanstveno-istraživački projekt Odjela za biologiju
 • 2018 – 2020    Reproduktivni status u pretilosti: centralna i periferna regulacija aktivnosti inzulinskog i leptinskog receptora; znanstvenoistraživački projekt u sklopu UNIOS – ZUP 2018 programa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, projekt provodi Odjel za biologiju
 • 2018                Ekstrakcija celomocita gujavica – neinvazivna metoda prikupljanja uzoraka za određivanje učinaka pesticida; znanstveno-istraživački projekt Odjela za biologiju „Student u znanosti 2018“
 • 2017 – 2021    MATH-BTB proteini kao regulatori  transkripcije i RNA posredovane metilacije DNA u biljnom razvitku;  projekt Hrvatske zaklade za znanost; Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2017 – 2018    Amorpha fruticosa L. – prijetnja očuvanju biološke raznolikosti i sastojina hrasta lužnjaka na području Pokupskog i predjelu Spačvanskog bazena; Zaklada Adris, program Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota, projekt provodi Odjel za biologiju
 • 2017 – 2018    Prilagodba hrvatskih sorti ozimog ječma na izazove klimatskih promjena; Zaklada Adris, program Znanje i otkrića, projekt provodi Odjel za biologiju
 • 2017 – 2018    Biološka kontrola raka kore pitomog kestena; znanstvenoistraživački projekt u sklopu IZIP-2016 programa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, projekt provodi Odjel za biologiju
 • 2017 – 2018    Interakcija gujavica i gljiva u tlu – učinak celomocita gujavica na rast fitopatogenih gljiva; znanstvenoistraživački projekt u sklopu IZIP-2016 programa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, projekt provodi Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku; Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2017 – 2018    Effects of environmental toxicants on expression of oxidative stress related genes in earthworm and wheat; znanstveno-istraživački projekt financiran iz zaklade Alexander von Humboldt, projekt provodi Odjel za biologiju
 • 2016 – 2017    Biofortifikacija selenom – odgovor sustava biljka – tlo – gujavice; znanstvenoistraživački projket u sklopu Gost istraživač (INGI-2015) programa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, projekt provodi Odjel za biologiju
 • 2015 – 2020    Fitohormoni u abiotskom stresu kupusnjača: mehanizmi tolerancije i primjena (PhytoBraCRo); projekt Hrvatske zaklade za znanost; Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2015 – 2019    Patofiziološke posljedice promjena sastava lipidnih splavi – RaftTuning (IP-09-2014); projekt Hrvatske zaklade za znanost; Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2015 – 2016    Ekofiziološka istraživanja Odvodnog kanala Karašica u Baranji; Izvor financiranja Hrvatske vode, Zagreb
 • 2014 – 2017    Invasive chestnut diseases in the Balkans and Georgia – epidemiological research and management options; Swiss National Science Foundation – SNSF
 • 2014 – 2017    Raznolikost i interakcije kestena, gljive uzročnika raka kore kestena i virusa-agenta biološke kontrole: implikacije na oporavak kestena; projekt Hrvatske zaklade za znanost; Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2014 – 2017    Genetika i fiziologija tolerancije na višestruki stres kod kukuruza; projekt Hrvatske zaklade za znanost; Odjel za biologiju je suradnička institucija
 • 2014 – 2017    Diversity and interactions of chestnut, chestnut blight fungus and biocontrol agent – virus: Implications on chestnut recovery; projekt Hrvatske zaklade za znanost; Odjel za biologiju je suradnička institucija