Utjecaj selena na alge – in vitro i ekološka istraživanja u vodenim ekosustavima (2016)

Selen je esencijalni mikronutrijent za mnoge organizme, ali može imati i toksično djelovanje. Nalazi se prirodno u različitim kemijskim oblicima, no također se unosi u okoliš antropogenim djelovanjem. Kruženje selena povezuje se s klimatskim promjenama, pri čemu učestalost poplava i suša može narušiti biogeokemijske procese i utjecati na njegovu dostupnost u okolišu.

Istraživanjem će se utvrditi koncentracije selena u površinskim vodama i sedimentu te dinamika selena u različitim hidrološkim prilikama. Kako alge predstavljaju jedan od glavnih puteva prijenosa selena na više trofičke razine, cilj je proučiti unos različitih oblika selena u stanice alga i njihov antioksidacijski odgovor in vitro.